Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

 

Ngày 27/12/2016, Cục công nghệ thông tin - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Linh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục công nghệ thông tin và chi nhánh của Cục ở phía Nam (Tham dự trực tuyến).

 

 

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ TN&MT năm 2017
Xây dựng văn bản pháp luật là ưu tiên số 1 của Bộ TN&MT trong năm 2017
Tổng kết ngày Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp 7/11/2016
Trí tuệ nhân tạo có thay thế được con người?
8 tỉnh giai đoạn 2 đã sẵn sàng “tắt” sóng truyền hình analog
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Trao đổi trực tuyến