Chống sạt lở bờ biển bằng kè mỏ hàn

Xem cỡ chữ

​UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định triển khai thử nghiệm phương án làm kè mỏ hàn bằng cừ Larsen để xử lý tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An). Theo đó, tỉnh Quang Nam sẽ cho triển khai thử nghiệm đoạn kè dài khoảng 200m tại vị trí sạt lở phức tạp nhất.

Những năm gần đây tình trạng sạt lở bờ biển ở Cửa Đại xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Chỉ tính riêng từ tháng 11/2016 đến nay, khu vực bờ biển gần Cửa Đại dài khoảng 650m bị xâm thực nghiêm trọng. Hiện nay, đoạn bờ cách cửa biển khoảng 400 m đã bị xâm thực vào đến sông Thu Bồn với chiều rộng khoảng 70m. Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã triển khai các giải pháp kè bê tông, kè mềm… nhưng chưa phát huy được hiệu quả.

Chính quyền tỉnh Quảng Nam khẳng định, việc triển khai thực hiện phương án kè mỏ hàn bằng cừ Larsen là một giải pháp thử nghiệm trong khi chờ đợi đưa ra giải pháp tổng thể cho bờ biển Cửa Đại vào giữa năm 2018. Đây là giải pháp tình thế, cấp bách với mục tiêu giữ ổn định bờ để tạo bãi cho bờ biển Cửa Đại.

Được biết, phương án kỹ thuật này đã được thử nghiệm thành công tại thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm