Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Bộ Tài chính về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN

Xem cỡ chữ

Sáng ngày 30/6, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hai Bộ có liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính ngày 30/6/2017

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN trong đó giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung thực hiện ngay việc rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý và các thủ tục hành chính để phục vụ cho việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; triển khai đầy đủ nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã tích cực chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện ngay việc rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý và các thủ tục hành chính để phục vụ cho việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; kết nối chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành; áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đơn giản hóa về thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; chuyển mạnh sang hậu kiểm.

 

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi làm việc
Để chuẩn bị cho phiên họp định kỳ lần thứ 2 của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban Chỉ đạo 1899), với vai trò là cơ quan thường trực giúp việc cho Trưởng ban chỉ đạo, Bộ Tài chính tổ chức buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để nắm bắt tình hình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN tại Bộ cũng như là lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của Bộ trong quá trình triển khai; đồng thời hai bên chia sẻ, thảo luận, thống nhất đưa ra các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc nhằm thúc đẩy nhiệm vụ được Chính phủ giao nhanh hơn, tích cực hơn.

Báo cáo về việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính thực hiện 5 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ liên quan tới xác nhận đăng ký xuất khẩu, nhập khẩu các chất HCFC, nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC - 141b và đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia. Tính đến ngày 22/6/2017, tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có 31 doanh nghiệp tham gia, xử lý 183 hồ sơ thông qua 04 TTHC nói trên.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện các TTHC thuộc Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường và Cục Biến đổi khí hậu; triển khai xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ với mục tiêu chính là triển khai cung cấp được tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Về căn cứ pháp lý, Bộ đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT ngày 29/5/2017 quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và đã cung cấp được dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 20 TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ tại địa chỉ: dvctt.monre.gov.vn. Đây là cơ sở quan trọng để liên thông các TTHC góp phần thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Nghị định về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Về công tác kiểm tra chuyên ngành, ông Lê Phú Hà cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan hàng hóa. Cụ thể, Bộ tích cực tổ chức rà soát các quy định TTHC liên quan đến lĩnh vực môi trường để đề xuất sửa đổi, bổ sung trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; rà soát, lập Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu kèm theo mã số HS thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan;…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, theo Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và Môi trường Lê Phú Hà, vẫn còn nhiều khó khăn như việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN chưa thực hiện một cách chủ động do chưa có nguồn kinh phí riêng cho hoạt động này; các TTHC được triển khai tại Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Một cửa quốc gia có số lượng hồ sơ thực hiện tương đối ít, do bản thân TTHC có phạm vi hẹp, khối lượng không nhiều, thêm vào đó nhiều doanh nghiệp vẫn chọn thực hiện theo phương thức truyền thống.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị của hai Bộ đã trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các TTHC và công tác kiểm tra chuyên ngành.

Trước những ý kiến mà các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Hải quan nêu, phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN cũng như là tích cực nâng cao công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Để việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được triển khai tích cực, hiệu quả trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung nguồn lực để triển khai 12 TTHC mới thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018; rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cơ sở pháp lý liên quan đến các thủ tục hành chính dự kiến sẽ triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nên chủ động hơn trong việc phân công các đơn vị liên quan tích cực tham gia thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN, đặc biệt là phải phân công cơ quan có chức năng làm đầu mối thông tin với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan; phối hợp trong việc chủ động rà soát, sắp xếp và ban hành đầy đủ các danh mục phế liệu, phế thải, thiết bị làm lạnh sử dụng CFC cấm nhập khẩu, danh mục phế liệu theo giấy thuộc diện quản lý chuyên ngành trước khi thông quan kèm mã số HS.

 “Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cần tập trung khẩn trương xây dựng phần mềm, chạy thử nghiệm, tập huấn cho công chức và doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia; chủ động đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia thực hiện TTHC trên Cổng thông tin một cửa quốc gia”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị.

 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cùng các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính đối với công tác triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ Tài nguyên và Môi trường và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Bộ Tài chính trong thời gian tới.

Để đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường với vai trò cơ quan đầu mối chủ trì, tăng cường phối hợp với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính thực hiện và tổ chức hỗ trợ người sử dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nhằm tăng cường, thúc đẩy doanh nghiệp, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực hiện TTHC của Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Cùng với đó, Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các văn bản pháp lý về kiểm tra thuộc lĩnh vực Bộ quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; rà soát, đề xuất phương án sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định, TTHC đối với các hàng hóa xuất nhập khẩu theo hướng đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian kiểm tra, tăng cường trách nhiệm kiểm tra của các cơ quan nhà nước nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ, đầy đủ các chỉ tiêu, yêu cầu cần thiết về chất lượng và bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Môi trường rà soát các quy định TTHC liên quan đến lĩnh vực môi trường để đề xuất sửa đổi, bổ sung trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Đối với các danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành trước khi thông quan kèm mã số HS theo quy định, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường rà soát lại, sớm trình Bộ trưởng ban hành Danh mục kèm mã số HS phù hợp.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo kết quả buổi làm việc để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, sớm ban hành Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ trong thời gian tới.

 Nguồn (http://monre.gov.vn)

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm