Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem cỡ chữ

Sáng ngày 07/6, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm việc với Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình hoạt động của Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ 01/01/2015 đến nay.

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan và Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Chánh Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Nguyễn Đức Thuận chủ trì buổi làm việc giữa hai đơn vị. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng với việc thành lập Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ (Văn phòng một cửa), Bộ đã ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ vào cuối năm 2014. Đồng thời, Bộ cũng đẩy mạnh xây dựng Hệ thống một cửa điện tử để tiến tới liên thông trong công tác tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại các đơn vị chuyên môn và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trong tổng số 238 thủ tục hành chính được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố (được thực hiện tại tất cả 4 cấp chính quyền (trung ương, tỉnh, huyện, xã) và khu công nghiệp, khu chế xuất) có 109 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Từ 01/01/2015 đến nay, Văn phòng một cửa trực tiếp nhận 3.132 hồ sơ trên tổng số 4.114 hồ sơ được gửi đến Bộ (chiếm 76% tổng số lượt hồ sơ tiếp nhận).

Đặc biệt, để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, Bộ đã xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại địa chỉ www.egov.monre.gov.vn. Hệ thống cung cấp đầy đủ hồ sơ, biểu mẫu, trình tự thực hiện; nâng cao hiệu quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm thời gian quy định; giúp cập nhật, theo dõi trạng thái xử lý, tra cứu, tìm kiếm và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính theo các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống cũng được tích hợp với “Hệ thống hải quan điện tử một cửa quốc gia” đảm bảo tính liên thông trong quá trình theo dõi, xử lý thủ tục hành chính và thực hiện tích hợp cung cấp số liệu trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Đồng thời, chính thức đưa vào vận hành sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ tại địa chỉ www.dvctt.monre.gov.vn từ ngày 05/6/2017, Bộ đang cung cấp 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên hệ thống này trong các lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, đo đạc và bản đồ. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

“Nhìn chung, kể từ khi đi vào hoạt động, Văn phòng một cửa đã giúp giảm thời gian luân chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, từng bước hướng tới mục tiêu tăng dần sự hài lòng của tổ chức và cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.” – Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Thuận đánh giá.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan đánh giá cao công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Văn phòng một cửa cũng như việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã góp phần cải cách hành chính, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Dựa trên kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ và các đề xuất, kiến nghị của Bộ trong công tác này, trong thời gian tới, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nguồn (http://monre.gov.vn)

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm