Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường: Kế hoạch thực hiện nội dung chuyển đổi xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN ISO 9001: 2015

Xem cỡ chữ

Sáng 27/07/2018, dưới sự chủ trì của Phó Cục trưởng Khuất Hoàng Kiên, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Cục CNTT) đã họp cùng với đại diện công ty Công ty Tư vấn ông Phí Hồng Hiệp Giám đốc Công ty tư vấn và công nghệ quốc tế - Incotech về kế hoạch thực hiện nội dung chuyển đổi xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN ISO 9001: 2015

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Khuất Hoàng Kiên cho biết, theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục CNTT nghiêm túc thực hiện kế hoạch đã được ban hành tại Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13/4/2018 về việc Ban hành kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Bộ, cụ thể: xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị, bao gồm: các quy trình, tài liệu chung theo yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng ISO; các quy trình nghiệp vụ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại đơn vị.

Toàn cảnh cuộc họp

Cũng tại cuộc họp này, 2 bên đã thống nhất Nội dung và các giai đoạn xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Việc triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng triển khai qua 05 giai đoạn chính, cụ thể như sau:

Ông Phí Hồng Hiệp Giám đốc Công ty tư vấn và công nghệ quốc tế - Incotech trình bày tại cuộc họp

  1. Giai đoạn: Chuẩn bị  

Giai đoạn chuẩn bị gồm các công việc (1) Kiện toàn lại Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc ( Nếu Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc có sự thay đổi về nhân sự); (2) Đào tạo nhận thức chung về ISO 9001:2015; (3) Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống quản lý chất lượng.

  1. Giai đoạn: Đào tạo, hướng dẫn và viết văn bản

Giai đoạn này gồm (1) Đào tạo phương pháp viết văn bản hệ thống quản lý chất lượng; (2) Hướng dẫn viết chi tiết sổ tay chất lượng; (3) Hướng dẫn viết chi tiết các quy trình tác nghiệp; (4) Soạn thảo tài liệu; (5) Soát xét, hiệu chỉnh tổng thể Hệ thống văn bản.

  1. Giai đoạn: Triển khai áp dụng

Thực hiện triển khai áp dụng  cần (1) Ban hành quyết định áp dụng Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; (2) Triển khai hướng dẫn ban hành văn bản, áp dụng; (3) Thu thập thông tin phản hồi và hiệu chỉnh văn bản.

  1. Giai đoạn: Đánh giá nội bộ

Sau thời gian triển khai, áp dụng, cần đánh giá nội bộ. Giai đoạn này gồm (1) Đào tạo chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; (2) Lập kế hoạch đánh giá nội bộ; (3) Tiến hành đánh giá nội bộ; (4) Khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá; (5) Họp xem xét của lãnh đạo

  1. Giai đoạn: Công bố hệ thống quản lý chất lượng và duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

Khác với tiêu chuẩn trước đây, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đơn vị sẽ tự công bố hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo duy trì, cải tiến hệ thống hàng năm (hoặc khi có sự thay đổi)

Nguồn Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm