Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí năm 2018

Xem cỡ chữ

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí năm 2018 để phổ biến, giới thiệu chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác tuyên truyền, báo chí; hướng dẫn thực hiện các Quy chế về tuyên truyền, báo chí của Bộ; các nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, báo chí.

Hội nghị do Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Giảng viên, báo cáo viên tại Hội nghị là Lãnh đạo đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan khác.

Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ; phóng viên, biên tập viên các đơn vị báo chí thuộc Bộ và các cán bộ, chuyên viên khác liên quan đến công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông của Bộ.

Thời gian: Khai mạc 08h00 ngày 06/11/2018 (Thứ Ba).

Địa điểm: Phòng 101 nhà B, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 phố Tôn Thất Thuyết, thành phố Hà Nội.

Nguồn (http://www.monre.gov.vn)

Bình luận


Mã kiểm tra