Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền báo chí, truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem cỡ chữ

“Lãnh đạo và cán bộ đầu mối phụ trách công tác tuyên truyền báo chí, truyền thông cần chủ động nắm bắt các chính sách, quy định mới; các phương pháp nghiệp vụ tác nghiệp; góp phần chủ động tham mưu xử lý các vấn đề thuộc phạm vi quản lý phụ trách một cách hiệu quả nhất, kịp thời nhất” - đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí năm 2018 diễn ra sáng 06/11 tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Đình Thường, Vụ trưởng Vụ Báo chí, Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo; cùng các lãnh đạo, cán bộ công tác tuyên truyền báo chí, truyền thông các đơn vị trực thuộc Bộ.

Định kỳ hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí cho đối tượng là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền báo chí; người phát ngôn và giúp công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; phóng viên, biên tập các cơ quan báo chí, truyền thông các đơn vị trực thuộc Bộ. Qua đó, nhằm trang bị và cập nhật cho lãnh đạo, cán bộ công tác tuyên truyền báo chí, truyền thông các đơn vị trực thuộc Bộ những quan điểm, đường lối, chính sách, quy định mới của Đảng và Nhà nước về tuyên truyền, báo chí; giải đáp kiến thức nghiệp vụ trong quá trình hoạt động tuyên truyền báo chí, truyền thông.

Với nhiệm vụ quản lý nhà nước nhiều lĩnh vực quan trọng, thiết thực của đời sống xã hội; nhu cầu tiếp nhận, khai thác thông tin tài nguyên và môi trường của cộng đồng ngày càng lớn. Đặc biệt, thời gian gần đây, các hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương đang được báo chí và cộng đồng xã hội quan tâm mức độ cao, nhất là đối các sự kiện, sự cố, các vướng mắc bất cập. Vì vậy, đòi hỏi cần thống nhất nâng cao nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông cũng như tăng cường các công cụ tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết: Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bộ ngành tích cực chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, báo chí, truyền thông. Trong đó, đã hoàn thiện nhiều công cụ pháp lý quan trọng để chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền, báo chí truyền thông của Bộ. Hằng năm, Bộ ban hành định hướng các nội dung tuyên truyền trọng tâm về tài nguyên và môi trường, làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyên truyền có tính trọng tâm, trọng điểm. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 16/3/2018 ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trong đó quy định rõ trách nhiệm Người phát ngôn, nhất là các đơn vị có chức năng quản lý nhà nước; quy trình, trình tự thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đặc biệt, là Bộ ngành đầu tiên ban hành riêng Quy chế hoạt động truyền thông tại Quyết định số 2344/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2018 nhằm quy định phương pháp lập kế hoạch truyền thông và phương thức tổ chức thực hiện. Bộ cũng duy trì hiệu quả các hoạt động truyền thông khác nhau thông qua việc tổ chức các giải báo chí tài nguyên và môi trường; tổ chức Họp báo định kỳ và đột xuất; cung cấp thông tin báo chí; thực tế báo chí tại các địa phương,…

Qua theo dõi, báo chí đã dành sự quan tâm lớn đối với lĩnh vực thông tin tuyên truyền về tài nguyên và môi trường. Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã đầu tư hơn về dung lượng, thời lượng; thành lập và vận hành các chương trình, chuyên mục tuyên truyền sâu đậm về tài nguyên và môi trường. Đồng thời báo chí đã phản ảnh kịp thời, sinh động về các sự kiện nổi bật cũng như các vấn đề phát sinh về tài nguyên và môi trường.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, báo chí truyền thông của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường, Thứ trưởng yêu cầu Lãnh đạo và cán bộ đầu mối phụ trách công tác tuyên truyền báo chí, truyền thông cần chủ động nắm bắt các chính sách, quy định mới; các phương pháp nghiệp vụ tác nghiệp; góp phần chủ động tham mưu xử lý các vấn đề thuộc phạm vi quản lý phụ trách một cách hiệu quả nhất, kịp thời nhất.

“Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xác định công tác tuyên truyền báo chí là công cụ truyền thông hữu hiệu để tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường. Bởi mỗi hoạt động tuyên truyền báo chí của các đơn vị; mỗi tác phẩm báo chí được đăng tải có giá trị về nhiều mặt. Ví như, một hiện tượng khí tượng thủy văn có diễn biến phức tạp là quan tâm, sự dõi theo của tất cả các cơ quan báo chí để truyền tải đến cộng đồng; một văn bản quy phạm pháp luật được ban hành là sự quan tâm của nhiều tổ chức, cơ quan, cá nhân. Một tác phẩm báo chí về tài nguyên và môi trường là công sức đầu tư về trí tuệ, sự sáng tạo của mỗi người phụ trách công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông" - Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh về vai trò và ý nghĩa thiết thực đối với yêu cầu tập huấn, nang cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền, báo chí và truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ trưởng đề nghị ngay sau Hội nghị, các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục nâng cao các hoạt động nghiệp vụ tuyên truyền, báo chí như tạo điều kiện thuận lợi nhất để báo chí hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tăng cường tiếp xúc báo chí, chủ động họp báo, giao lưu báo chí, ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền. Tuyên truyền, truyền thông phải có kế hoạch và phương pháp tổ chức thực hiện phù hợp; tích cực, chủ động phối hợp để xử lý các vấn đề phát sinh trong quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường.

Tại Hội nghị, các lãnh đạo, học viên đã được các giảng viên, báo cáo viên đến từ các cơ quan chủ quản đầu ngành về báo chí tuyên truyền như Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam giới thiệu cập nhật phong phú những kiến thức cơ bản nhất và thiết thực nhất về hoạt động tuyên truyền báo chí hiện nay như: Giới thiệu một số vấn đề về công tác báo chí hiện nay; các chính sách, quy định mới về công tác báo chí, trong đó có Luật Báo chí 2016; Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Luật tiếp cận thông tin… Đặc biệt các giảng viên đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về cách xử lý khủng hoảng truyền thông trong thời đại kỷ nguyên số.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền cảm ơn các giảng viên đã cung cấp những thông tin bổ ích và thiết thực nhất về hoạt động tuyên truyền báo chí hiện nay. Đồng thời đề nghị các cán bộ công tác tuyên truyền báo chí, truyền thông các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông về tài nguyên môi trường, thực hiện tốt các quy định của Luật Báo chí 2016; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường….

Nguồn (http://www.monre.gov.vn)

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm