Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Xem cỡ chữ

Ngày 20 tháng 12 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra thông báo số 133/TB-BTNMT thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022.

Theo đó, hàng tháng Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đều tiếp công dân định kỳ 01 ngày (vào ngày thứ Năm của tuần cuối tháng) và tiếp đột xuất theo quy định tại Trụ sở Tiếp công dân của Bộ, số 79 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Lịch tiếp công dân cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết của thông báo xem tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm