Cụm thi đua số 1 – Bộ Tài nguyên & Môi trường: Đoàn kết, nhất trí, chung tay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Xem cỡ chữ

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Cụm thi đua số 1 – Bộ Tài nguyên & Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao thành tích mà Cụm thi đua số 1 đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời đề nghị trong năm 2019, Cụm thi đua số 1 cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là các phong trào thi đua theo chuyên đề với nội dung chuyên sâu, có sức lan tỏa rộng rãi.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng và Tuyên truyền và đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng.

Năm 2018, Cụm thi đua số 1, ngành tài nguyên và môi trường, Khu vực đồng bằng sông Hồng đã phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đoàn thể ở địa phương, nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết; nhất trí, sáng tạo đóng góp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụm thi đua số 1, thực hiện thi đua sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, các phong trào: “Người tốt, việc tốt”, “Lao động sáng tạo”, Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng”. Các đơn vị đều ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ… sử dụng nguồn kinh phí được cấp đúng quy định. Cán bộ nhiều đơn vị trực tiếp về cơ sở hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp trình tự, thủ tục hồ sơ thu hồi đất, giao đất; cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thủ tục về môi trường để xây dựng nông thôn mới.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu  tại Hội nghị

Cụm đã phát động, hưởng ứng các hoạt động truyền thông đến lĩnh vực tài nguyên & môi trường: “Ngày Nước thế giới” , “Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Ngày Đại dương thế giới”… hoàn thành đạt hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ chính trị giao cho cơ quan đơn vị. Cụ thể, trong năm 2018, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân với 386 lượt, 399 công dân; tiếp nhận và phân loại xử lý 1.014 đơn khiếu tố; đề nghị thực hiện được 145 cuộc thanh tra, với 360 đơn vị; tiến hành xử phạt hành chính 150 đơn vị, tổng số tiền 9.34 tỷ đồng. Nhiều đơn vị đã công bố danh mục thủ tục cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên & môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp chính quyền, địa phương.

Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng… hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Tài nguyên & Môi trường, trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Công tác đấu giá đất, thu hồi đất, cho thuê đất… cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Cụm đặc biệt quan tâm, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; triển khai Luật Khoáng sản, các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng lĩnh vực bảo vệ môi trường, tham gia, góp ý về bảo vệ môi trường; quản lý tài nguyên nước, biển đảo, khí tượng thủy văn… đạt được nhiều kết quả tích cực, mang lại cho địa phương phát triển, ổn định và ngày càng đi vào quy củ, nề nếp.

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 sẽ tập trung như: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức về công tác thi đua, khen thưởng; tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương các văn bản pháp quy phục vụ quản lý của ngành; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ của cơ quan, tích cực đấu tranh tội phạm về môi trường, tài nguyên; tiếp tục thực hiện tốt, cải cách hành chính; kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức tiếp cận lĩnh vực quản lý; thu hút đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường, Nguyễn Thị Phương Hoa trao Cờ thi đua cho hai đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã ghi nhận và đánh giá cao thành tích mà Cụm thi đua số 1 đã đạt được trong năm 2018. Các đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh, thành phố và Cụm thi đua số 1 phát động. Nhiều phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề được phát động thiết thực, hiệu quả. Cụm đã có hoạt động đi vào chiều sâu, ảnh hưởng rõ nét, trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

“Với kết quả đạt được như trên, với vai trò là Cụm trưởng Cụm Thi đua số 1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã cùng các đơn vị trong Cụm dẫn dắt phong trào thi đua của Cụm hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thi đua của Bộ, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong tham mưu thực hiện hoạt động chính trị, lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch công tác năm 2018” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nói.

Với phương châm của Chính phủ trong năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị, Cụm thi đua số 1 cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh và tổ chức thi hành một cách thông suốt và hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường cho mọi tổ chức và công dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới...

Đặc biệt Cụm cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước và Bộ phát động; đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề có sức lan tỏa rộng rãi, trong đó chú trọng tổ chức các Hội thảo chuyên đề về chuyên môn nhằm đề xuất cho Bộ và UBND tỉnh các giải pháp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản.. phục vụ cho việc phát triển kinh tế bền vững. Đồng thời tăng cường tuyên truyền các phong trào thi đua, các tấm gương người tốt, việc tốt, chú ý đề xuất khen thưởng thành tích theo các phong trào thi đua chuyên đề và thành tích đột xuất trong những nhiệm vụ trọng tâm còn nhiều khó khăn, thách thức.

Bên cạnh đó, Cụm cần tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ để tạo sân chơi bổ ích, gắn kết các Sở trong Cụm nhằm phát huy sức sáng tạo của đông đảo đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức trong toàn Cụm thi đua số 1.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã tặng Cờ thi đua cho các Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương và Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2018.

Nguồn (http://www.monre.gov.vn)

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm