Kế hoạch triển khai phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020

Xem cỡ chữ

Chiều ngày 20/3, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, buổi làm việc về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Tham dự buổi họp có Thứ trưởng Trần Quý Kiên, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì buổi họp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ để nghe báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu tại buổi họp, Ông Lê Phú Hà - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ và triển khai trục liên thông văn bản quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 


Tại cuộc họp, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường nêu ra các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện Kế hoạch, trong đó tập trung vào các giải pháp như: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật; Xây dựng, hoàn thiện nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử; Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, hướng tới Bộ Tài nguyên và Môi trường số, ngành tài nguyên và môi trường số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Lê Phú Hà cho biết, Bộ đã ban hành nhiều văn bản hỗ trợ về việc xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử. Cụ thể, Bộ đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phiên bản 1.0). Hiện nay Cục đang phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng và hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0; “Đến giai đoạn 2021 – 2025, cơ bản hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật; xây dựng cơ sở pháp lý theo kịp các thay đổi nhanh chóng của công nghệ bảo đảm phát triển, vận hành Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường” 


Sau khi nghe ý kiến góp ý của đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ, kết luận buổi làm việc Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao sự quyết tâm, cố gắng của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, chỉ trong một thời gian ngắn đã kịp thời tham mưu giúp Bộ xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP sau khi Chính phủ ban hành. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật bảo đảm cơ sở pháp lý phục vụ xây dựng, phát triển vận hành Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường. Khẩn trương tổ chức các lớp tập huấn để việc kết nối Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ vào Trục liên thông văn bản quốc gia có thể liên thông đến từng đơn vị trực thuộc Bộ.


Nguồn (DINTE)

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm