Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán

Xem cỡ chữ

Để thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây viết tắt là công chức, viên chức) ngành tài nguyên và môi trường với chủ trương "uống nước nhớ nguồn" nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và thực hiện Chỉ thị số 11-CT/W ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022, ngày 24/12/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 7886/BTNMT-TCCB về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thăm hỏi đối với công chức, viên chức trong Ngành theo phương châm “đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và hướng về địa phương cơ sở”, bảo đảm Tết đến với mọi nhà, mọi người, ưu tiên những người đang làm việc ở vùng thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và thực hiện tốt một số nội dung, yêu cầu sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

2. Tập trung, nỗ lực thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19 tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu đề ra.

3. Chủ động, có kế hoạch cụ thể chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức trong dịp Tết, trước hết là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân.

4. Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi, chúc Tết thiết thực, phù hợp với điều kiện, đặc thù, yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết cụ thể xem tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm