Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên nhiệm kỳ 2019-2024

Xem cỡ chữ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cơ sở cấp trên, các Công đoàn cơ sở thành viên Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 04/7 đến ngày 11/7.

Năm 2019 là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-CĐB ngày 14 tháng 2 năm 2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thành viên tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024.  Cụ thể, các Công đoàn cơ sở thành viên đã tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 04/7 đến ngày 11/7.

Đại hội công đoàn cơ sở thành viên đã tổng kết, đánh giá đúng thực trạng tình hình của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2019-2024. Thông qua đại hội đã lựa những cán bộ có đủ tiêu chuẩn bầu vào ban chấp hành công đoàn.

Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên:

 

 

 

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm