Thông báo: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 92 /QĐ-CNTT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam cần tuyển 19 viên chức, cụ thể:

- Phát triển phần mềm (V11.08.21): 05 chỉ tiêu

- Quản trị viên hệ thống (V11.06.14): 01 chỉ tiêu

- Kiểm định viên công nghệ thông tin (V11.07.18): 01 chỉ tiêu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường (V.06.06.17; V.06.01.02): 10 chỉ tiêu

- Kế toán (06.031): 02 chỉ tiêu

2. Nội dung và hình thức tuyển dụng

- Nội dung: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Hình thức: Xét tuyển

3. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

3.1. Điều kiện

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật lao động hiện hành;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Tiêu chuẩn dự tuyển

a. Các vị trí: Vị trí Phát triển phần mềm - Mã số V11.08.21; Quản trị viên hệ thống - Mã số V11.06.14; Kiểm định viên công nghệ thông tin - Mã số V11.07.18: 

Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

b. Vị trí Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường - Mã số V.06.06.17; V.06.01.02.

Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành trắc địa, bản đồ, viễn thám, đất đai, địa chính, địa lý hoặc chuyên ngành khác có liên quan; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành do cơ quan quản lý viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ quy định; 

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

c. Vị trí Kế toán - Mã số: 06.031

Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6 chụp trong thời gian 06 tháng trở lại đây) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý, trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Bản sao sổ hộ khẩu theo quy định;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TTBYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực; 

- 02 phòng bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6 ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh; 

- Số lượng hồ sơ 01 bộ;

- Hồ sơ của từng cá nhân phải đầy đủ thành phần, không được tẩy xóa và để trong túi đựng hồ sơ, sắp xếp theo thứ tự nêu trên và số điện thoại cần liên hệ.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển

Hình thức nộp hồ sơNộp hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc gửi theo đường Bưu điện.

Thời gian, thời hạn nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 08 tháng 8 năm 2019 đến ngày 08 tháng 9 năm 2019

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính tổng hợp, ĐT: 028.38207202; Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam, số 36 đường Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; Nội dung ghi trên bì thư: Hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2019.

Thông báo chi tiết tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm