Thông báo: Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 tại Trung tâm thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia

Xem cỡ chữ

Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019. Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia:

Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia Thông báo đến các thí sinh điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên để các thí sinh biết.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này thí sinh nào có thắc mắc vể điểm ưu tiên, cách tổng hợp điểm xét tuyển làm đơn phúc khảo gửi trực tiếp theo địa chỉ phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia, số 28 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội để được xem xét và giải quyết.

Riêng kết qủa điểm phỏng vấn không thực hiện việc phúc khảo theo quy định tại điều 11 của Nghị định 161/2018 NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế dộ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết thông báo tại đây

 

Nguồn Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm