Thông báo: Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 tại Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS

Xem cỡ chữ

Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019. Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS; căn cứ kết quả phỏng vấn của Hội đồng xét tuyển viên chức, Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS công bố kết quả xét tuyển xét tuyển viên chức năm 2019 như sau:

Xem bảng tổng hợp kết quả chi tiết tại đây

Chi tiết thông báo tại đây

Tham khảo bộ câu hỏi và đáp án sát hạch xét tuyển tại đây

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm