Hướng tới Đại hội Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 2019 - 2024

Xem cỡ chữ

Tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo kế hoạch Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường sẽ tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 năm 2019.

Với phương châm “đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên”; “vì sự phát triển bền vững của đất nước” coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí; Công đoàn Cục đã chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt để Đại hội Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là diễn đàn dân chủ của đoàn viên công đoàn.

Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi gồm 06 Công đoàn cơ sở thành viên với tổng số 174 đoàn viên công đoàn. 100% Công đoàn cơ sở thành viên đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở. Các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo về trang trí khánh tiết, văn kiện, nhân sự đại hội, công tác phục vụ, hậu cần; các ý kiến phát biểu tại đại hội phong phú, nhiều ý kiến sâu sắc đóng góp tích cực vào nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, thể hiện tính tập trung dân chủ đạt hiệu quả cao.

Để phục vụ cho Đại hội Công đoàn Cục, BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị Đại hội; đã thành lập các tiểu ban: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Hậu cần; Tiểu ban Tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội. Các tiểu ban đã tích cực triển khai tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Về công tác nhân sự: Tiểu ban Nhân sự đã xây dựng đề án, thực hiện các bước theo đúng quy trình, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng. Dự kiến Đại hội sẽ bầu BCH nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 9 đồng chí.

Về công tác tuyên truyền, tổ chức, phục vụ đại hội: Tiểu ban đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách, công tác phối hợp thực hiện giữa các thành viên phụ trách và các đơn vị liên quan.

Sáng ngày 10/09/2019 BCH Công đoàn Cục đã triển khai Họp BCH Công đoàn mở rộng để phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ đại hội tới toàn thể các đồng chí trong BCH Công đoàn Cục, BCH Công đoàn bộ phận.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, kỹ càng và chu đáo, tin tưởng rằng Đại hội Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ diễn ra thành công, tốt đẹp.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm