Thông báo: Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam

Xem cỡ chữ

Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019. Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam; căn cứ kết quả phỏng vấn của Hội đồng xét tuyển viên chức, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía nam công bố kết quả xét tuyển xét tuyển viên chức năm 2019 như sau:

Danh sách điểm chi tiết tại đây

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả trúng tuyển (07/10/2019), thí sinh có thắc mắc về điểm ưu tiên, cách tổng hợp điểm xét tuyển làm đơn phúc khảo, gửi trực tiếp theo địa chỉ phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam để được xem xét giải quyết, 

Sau 15 ngày Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam, sẽ phê duyệt kết quả các thí sinh trúng tuyển. Kết qủa trúng tuyển được lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đủ chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí đã thông báo.

Chi tiết thông báo tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm