Thông báo: Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam

Xem cỡ chữ

Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019. Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-ƯDCNTT ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam;

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam thông báo dánh sách các thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2019 theo hình thức xét tuyển gồm 15 (mười năm) viên chức. (Có danh sách kèm theo).

Thông báo này được niêm yết tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam, đăng trên trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Website : http://dinte.gov.vn.

Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả trúng tuyển, các cá nhân có tên trong danh sách trúng tuyển đến trực tiếp phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam nộp đủ bản gốc các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, giấy tờ cộng điểm ưu tiên có liên quan đến vị trí tuyển dụng để thẩm tra, xác minh, đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước khi ký Hợp đồng làm việc.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Hành chính tổng hợp - Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam. Số 36 Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0283.8207202.

Chi tiết Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 tại đây

Chi tiết thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm