Hội thảo khoa học: Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và môi trường chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4

Xem cỡ chữ

Sáng 12/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Hội thảo nhằm quán triệt thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Kinh tế Trung ương và đại diện các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền Thông, Kế hoạch và Đầu tư, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các Sở Tài nguyên và Môi trường; các tập đoàn, hãng công nghệ trong và ngoài nước và các chuyên gia,... Hội thảo cũng được kết nối trực tuyến với đầu cầu phía Nam tại Khu Liên cơ quan của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động nắm bắt cơ hội của cuộc CMCN 4.0

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo đã khẳng định “Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thức được rằng, các hoạt động quản lý nhà nước; điều tra cơ bản; xử lý, phân tích, dự báo chuyên ngành về tài nguyên và môi trường buộc phải có các thông tin, dữ liệu dạng số, trong đó nhiều dữ liệu theo thời gian thực; đồng thời, kết quả hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường còn cung cấp dữ liệu đầu vào cho mọi hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội nhằm khai thác tài nguyên tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường.”

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại hội thảo

Vì vậy, thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tại Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả như: Xây dựng được cơ sở dữ liệu, tin học hóa phục vụ cải cách hành chính trong ngành tài nguyên và môi trường; có tầm nhìn và cách tiếp cận có hệ thống trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, xác định rõ các định hướng và bước đi cụ thể trong ứng dụng công nghệ thông tin... Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang triển khai các nội dung hết sức quan trọng, tạo nền tảng cho ứng dụng công nghệ thông tin của ngành trong thời gian tới.

Để nắm bắt được cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng cần phải đánh giá được tác động, nhận diện rủi ro, cơ hội và thách thức đối với toàn ngành tài nguyên và môi trường. Trên cơ sở đó, xây dựng được Kế hoạch hành động của Bộ trong việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó cần xác định được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp và hoạch định lộ trình cụ thể của Bộ Tài nguyên và Môi trường để từng bước tận dụng được cơ hội mà cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại mà Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị đã chỉ đạo.

Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy triển khai cuộc CMCN 4.0

Với tinh thần đó, tại Hội thảo khoa học “Chính sách, giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0” lần này, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân mong muốn với sự tham dự và đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các đơn vị chuyên môn đến từ các Bộ, ngành, địa phương sẽ góp phần mang đến nhiều thông tin cũng như nâng cao nhận thức trong việc chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 đối với ngành tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, đây cũng là nơi trao đổi thông tin giữa các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu đầu ngành về việc làm thế nào để đánh giá, nhìn nhận đầy đủ về cơ hội của cuộc CMCN 4.0 mang lại, từ đó đẩy mạnh việc thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong cả nước. Các báo cáo tham luận được trình bày theo hệ thống về chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0, báo cáo định hướng và giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt có các báo cáo giới thiệu các công nghệ nền tảng của cuộc CMCN 4.0 như công nghệ chuỗi khối, công nghệ trí tuệ nhân tạo, hệ sinh thái IoT...

Đối với ngành tài nguyên và môi trường, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cho rằng, là ngành quản lý “không gian phát triển “của đất nước, gồm trên không, trên bề mặt (mặt đất, mặt biển), dưới lòng đất, dưới mặt biển (trong lòng biển, dưới đáy biển); trong đó, mọi hoạt động điều tra cơ bản, quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của ngành đều dựa trên kết quả thu nhận, phân tích, xử lý, tổng hợp thông tin. Thông tin của ngành bao trùm toàn bộ không gian bốn chiều (theo lãnh thổ; theo thời gian).

Vì vậy, “Việc xây dựng được một hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn toàn diện về tài nguyên và môi trường và cơ chế để các tổ chức, cá nhân có thể khai thác, tiếp cận, sử dụng và tham gia đóng góp một cách rộng rãi trên cơ sở công nghệ, khả năng kết nối, phân tích, xử lý, chia sẻ của CMCN 4.0 là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.” - ông Lê Phú Hà khẳng định.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường trình bày tại hội thảo

Để thực hiện được điều đó, theo ông Lê Phú Hà, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tập trung xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ mà Bộ được giao, đó là: Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai các mô hình mới về kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về môi trường, các chỉ tiêu cụ thể cho đánh giá công nghệ xử lý chất thải; Xây dựng được cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện để thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước; Tạo lập hành lang pháp lý để phát triển dịch vụ nội dung số về tài nguyên và môi trường; …

Ông Nguyễn Đức Hiền, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương đã có bài trình bày chia sẻ những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết số 52-NQ/TW và các vấn đề đặt ra với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Đức Hiền cho rằng, việc xây dựng được một hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn toàn diện về tài nguyên và môi trường và cơ chế để các tổ chức, cá nhân có thể khai thác, tiếp cận, sử dụng và tham gia đóng góp một cách rộng rãi trên cơ sở công nghệ, khả năng kết nối, phân tích, xử lý, chia sẻ của CMCN 4.0 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Trình bày tại Hội thảo về Dự thảo Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, Ông Trần Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết từ năm 2017 Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 về việc tăng cường nâng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với các giải pháp, nhiệm vụ để các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang được Chính phủ giao làm đầu mối, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ông Trần Anh Tú cho biết mục đích và yêu cầu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ là nhằm tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/1019, đồng thời xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được các mục tiêu của Nghị quyết số 52-NQ/TW. Ông Trần Anh Tú chia sẻ, Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ gồm 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính bám sát 08 chủ trương, chính sách lớn của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 52-NQ/TW. Trong mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính, Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ đang xác định rõ nội dung, giải pháp cụ thể để giao cho các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện. Hơn nữa, Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ còn kèm theo Phụ lục các nhiệm vụ, đề án cụ thể của các bộ, ngành, địa phương.

Tại Hội thảo này, các đại biểu còn được đại diện các đơn vị trình bày các tham luận: Chuyển đổi số quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nhiệm vụ và giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và ứng dụng giải quyết các bài toán của ngành tài nguyên và môi trường; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các bài toán giám sát, dự báo, cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định ngành tài nguyên và môi trường; Hệ sinh thái IoT và ứng dụng trong thu nhận số liệu quan trắc, giám sát ngành tài nguyên môi trường, …

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thảo luận tại Hội thảo này, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung liên quan đến việc đánh giá, nhìn nhận đầy đủ về cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, từ đó đẩy mạnh việc thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh quan điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với cuộc CMCN 4.0 đó là: “Phải khai thác tối đa nguồn Tài nguyên số về tài nguyên và môi trường, biến nguồn Tài nguyên số về tài nguyên và môi trường thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”. Để thực hiện được điều đó, Thứ trưởng giao Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW; đồng thời làm đầu mối để phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ xây dựng các chương trình triển khai cuộc CMCN 4.0, chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về đánh giá, làm rõ về thực trạng, nhu cầu, mức độ sẵn sàng và các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường tham gia cuộc CMCN 4.0.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm