Bình chọn sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019

Xem cỡ chữ

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 6810/BTNMT-TĐKTTT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tuyên truyền hoạt động tham vấn cộng đồng bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019.

Hoạt động bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019 tham vấn cộng đồng bình chọn 10 sự kiện trong số 20 sự kiện tiêu biểu. 

Với thành tựu là Bộ đầu tiên ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường phiên bản 2.0; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường có 1 sự kiện được đề xuất bình chọn là "Cơ bản hoàn thành trước 01 năm các chỉ tiêu xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ." 

Để hoạt động bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019 đạt hiệu quả, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể tham gia bình chọn Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, chuyên mục Bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019, theo địa chỉ http://binhchonsukien.monre.gov.vn/

Thời gian bắt đầu bình chọn từ 15h00 ngày 18-12-2019, và kết thúc lúc 15h00 ngày 28-12-2019.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm