Hưởng ứng Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020

Xem cỡ chữ

Ngày 17/4/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) đã ban hành văn bản số 2124/BTNMT-TĐKTTT về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020.

Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020 được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức theo kế hoạch số số 1189/KHLĐTBXH ngày 06 tháng 4 năm 2020. Bộ TNMT xác định Đây là Cuộc thi báo chí có ý nghĩa quan trọng, thiết thực về công tác an sinh xã hội, gắn với các hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Do vậyBộ giao Thủ trưởng các đơn vị chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng Cuộc thi.

Đặc biệt, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường và các Tạp chí chuyên ngành lựa chọn tác phẩm báo chí phù hợp chủ đề tham gia Cuộc thi.

Trước đó, Bộ TNMT đã phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng (Búa liềm vàng lần thứ V); Giải báo chí đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14.

Theo: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm