Đại hội Đảng bộ Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Xem cỡ chữ

Sáng 22/6, tại trụ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Bộ dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bí thư Đảng ủy Cục phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bí thư Đảng ủy Cục: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, cùng với Lãnh đạo Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc Cục nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được kết quả quan trọng; công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Bộ dự và chỉ đạo Đại hội

Một số kết quả chính đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua: (i) Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác được cấp trên giao. (ii) Đảng bộ tập trung thực hiện và hoàn thành tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đã hoàn thành 4/5 chỉ tiêu đề ra (trừ chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới). (iii) Không có các sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ. Cơ bản, đảng viên đều được đánh giá, phân loại “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; Các chi bộ trực thuộc đều đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; Đảng bộ Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 4 năm liền 2016, 2017, 2018, 2019.

Để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị nêu trên, Đảng ủy Cục đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra trong suốt cả nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm cao Điều lệ Đảng, Quy định, Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định.. các mặt công tác đảng: giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên giáo; xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra, giám sát; dân vận, lãnh đạo các đoàn thể. Phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ tới tập trung 04 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tích cực đưa Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chỉnh sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” vào thực tiễn theo định hướng của Chính phủ; thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu chuyển đổi căn bản thành ngành tài nguyên và môi trường số vào năm 2025. (2) Xác định chủ đề trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 là "Nâng cao trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, tham mưu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức làm việc trên môi trường số; tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Ban chấp hành khoá mới 2020 - 2025 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu được Ban chấp hành khoá mới 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Cục đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh Đại hội. 

 

 

Nguồn Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm