Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và phương hướng giai đoạn 2021 - 2025

Xem cỡ chữ

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường (Cục CNTT&DLTNMT) về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và phương hướng giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì tại cuộc họp

Công nghệ thông tin trở thành công cụ không thể thiếu trong hoạt động của Ngành, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.Ứng dụng công nghệ thông tin đang là một trong những nhiệm vụ trọng yếu về chuyển đổi số, đổi mới toàn diện Ngành tài nguyên và môi trường, áp dụng khoa học công nghệ, sáng tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao. Đây là cơ sở quan trọng, phương thức mới giúp cho Bộ, ngành, địa phương thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn lực TN&MT trong thời gian tới.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Phú Hà - Cục trưởng Cục CNTT&DLTNMT cho biết: Trong giai đoạn 2021 - 2025, ứng dụng CNTT của Ngành sẽ hướng tới baor đảm cho các mục tiêu quản lý, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn của Ngành cơ bản dựa trên dữ liệu và kết quả phân tích, xử lý dữ liệu sử dụng công nghệ số, thông minh.

Ông Lê Phú Hà - Cục trưởng Cục CNTT&DLTNMT báo cáo tại cuộc họp

Trong đó, về xây dựng thể chế, quy định quản lý, ứng dụng CNTT của Ngành, Cục sẽ tham mưu trình Bộ trưởng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách về quản lý và duy trì Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về Đồng bằng sông Cửu Long; Chiến lược tổng thể tài nguyên số trong lĩnh vực TN&MT đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035; trình Bộ trưởng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kinh tế - kỹ thuật bắt kịp thay đổi nhanh chóng của công nghệ, bảo đảm phát triển, vận hành Chính phủ điện tử và tiến trình chuyển đổi số của Ngành; hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính phủ số năm 2021 - 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm về triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số năm 2021, Cục sẽ triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp Quốc; phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tái cấu trúc quy trình, xây dựng giải pháp kỹ thuật triển khai các dịch vụ công thiết yếu; phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai, các đơn vị liên quan chuẩn bị điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin triển khai thực hiện kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối, liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ TN&MT (LGSP); nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP)…; xây dựng "Hệ thống thông tin tham vấn, giải đáp và đánh giá thực thi chính sách pháp luật TN&MT" trên công nghệ AI, góp phần hướng dẫn, giải quyết, giải đáp thực thi pháp luật; tăng năng suất, giảm áp lực cho khối lượng công việc lớn của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

Toàn cảnh cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá Cục CNTT&DLTNMT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nội dung, kế hoạch được giao, đã đem lại hiệu quả rõ rệt, thay đổi mạnh mẽ phương thức làm việc, đổi mới quản trị, cải cách hành chính, góp phần xây dựng bộ máy hợp lý, gọn nhẹ; phục vụ hoạt động hiệu lực của cơ quan quản lý Nhà nước, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng đề nghị, Cục sẽ phối hợp tốt với các đơn vị trong Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới toàn diện ngành TN&MT, quản lý, điều hành hoàn toàn trên phương thức, quy trình, mô hình của công nghệ số và kết quả phân tích, xử lý dữ liệu số; áp dụng khoa học công nghệ, sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; là cơ sở vật chất, phương thức mới để thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường…

Đồng thời, Bộ trưởng mong muốn thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục tạo ra môi trường tốt nhất, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần khoa học, sáng tạo đột phá, dựa trên những thành quả đã có để áp dụng công nghệ thông tin trong và ngoài Ngành.

Nguồn: Dinte

 

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm