Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV”

Xem cỡ chữ

Ngày 22/4/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 1865/BTNMT-TCCB gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV.

Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” là chương trình thường kỳ được tổ chức hai năm một lần (bắt đầu từ năm 2016) nhằm tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, dự án sáng tạo, góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội.

Tiếp nối thành công Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” – lần I, II, III. Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và công nghệ, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục phối hợp tổ chức Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” và phát động “Cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng - lần IV”, dự kiến trao giải đầu năm 2022. (Công văn số 55/CV-TCCS ngày 1/4/2021 của Tạp chí Cộng sản về việc hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" - lần thứ IV. )

Thể lệ cuộc thi cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
- Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động vì cộng đồng.
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp thuộc 4 loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân; công ty TNHH; công ty cổ phần; công ty hợp danh) theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã và đang triển khai những sáng kiến, những ứng dụng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp theo xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mang lại những giá trị tích cực vì cộng đồng.
- Các đối tượng cá nhân không giới hạn độ tuổi, có ý tưởng sáng tạo hướng tới những giá trị vì cộng đồng.
- Các tổ chức trong và ngoài nước có văn phòng đại diện hoạt động tại Việt Nam hoặc nước ngoài quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động đóng góp vì cộng đồng.
- Thành viên Ban Tổ chức và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi không được tham gia thi.
- Mỗi cá nhân, đơn vị có thể gửi một hoặc nhiều sáng kiến dự thi.

II. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THAM DỰ
1. Nội dung
- Chủ đề dự thi sáng kiến vì cộng đồng đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực, bao gồm: Giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông - vận tải, khoa học và công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới...
- Các dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.
- Các sáng kiến dự thi cần làm rõ kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính.
2. Hình thức tham dự.
- Dự án tham gia được trình bày bằng tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
- Khuyến khích dự án tham gia dự thi cung cấp các thông tin và tài liệu (hình ảnh, video clip...) liên quan, giúp làm rõ dự án. Các thông tin này gửi bằng hình thức đính kèm tài liệu trực tiếp với dự án dự thi trên Website và hòm thư của chương trình, hoặc dẫn đường link đến các trang có lưu trữ tài liệu trên mạng.
3. Tiêu chí đánh giá
Tiêu chí đánh giá các dự án tham dự như sau (thang điểm: 100 điểm):
- Đối tượng tác động và kết quả mong đợi: 25 điểm.
- Tính khả thi: 20 điểm.
- Tính phát triển: 10 điểm.
- Tính sáng tạo: 10 điểm.
- Tính bền vững và khả năng nhân rộng: 15 điểm.
- Hiệu quả chi phí: 10 điểm.
- Năng lực của đơn vị triển khai: 10 điểm.
4. Lưu ý
Khuyến khích các thành viên tham gia dự thi chia sẻ học hỏi để tự hoàn thiện sáng kiến của mình, khuyến khích các sáng kiến dự thi có cùng ý tưởng, hợp tác để cùng hoàn thiện bài thi chung nhằm xây dựng được những dự án tốt nhất vì lợi ích cộng đồng.

III. THỂ THỨC TIẾN HÀNH
1. Cách thức tham dự
Các sáng kiến tham gia cuộc thi được gửi về Ban Tổ chức qua hệ thống Website và bản in gửi về BTC Chương trình.
1.1. Gửi qua Website: Hồ sơ được gửi qua Website chương trình tại địa chỉ: www.sangkienvicongdong.vn
1.2. Gửi bản in: Địa chỉ: Phòng Truyền thông, Ban Thư ký - Tạp chí Cộng sản, số 28 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: “Tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng”.
2. Thời gian đăng kí: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
3. Các giai đoạn của Cuộc thi
- Giai đoạn 1: Gửi sáng kiến tham gia: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021
- Giai đoạn 2: Xét chọn Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/3/2022
- Giai đoạn 3: Tổ chức Hội thảo, Lễ biểu dương, Lễ tổng kết (Lễ trao giải). Dự kiến trong tháng 5/2022.
Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Cơ cấu giải thưởng
Gồm có 2 loại giải thưởng:
- 1 hệ thống giải “Sáng kiến về Khoa học - Kỹ thuật”;
- 1 hệ thống giải “Sáng kiến về tác nghiệp quản lý”.
Mỗi loại sẽ có: 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải c và 5 Giải Khuyến khích
(Số lượng giải thưởng có thể thay đổi căn cứ trên chất lượng thực tế dự án tham gia. Trong trường hợp có dự án đặc biệt xuất sắc, Ban tổ chức có thể trao giải đặc biệt, trị giá giải thưởng do Ban Tổ chức quyết định).
2. Hình thức khen thưởng và giá trị giải thưởng
a) Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Ban Tổ chức và Kỷ niệm chương của Chương trình.
b) Giá trị giải thưởng: Tiền mặt, mỗi giải cụ thể như sau:
- Giải A: 50.000.000 đồng/giải (Năm mươi triệu đồng).
- Giải B: 35.000.000 đồng/giải (Ba mươi lăm triệu đồng).
- Giải C: 25.000.000 đồng/giải (Hai mươi lăm triệu đồng).
- Giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng/giải (Mười triệu đồng).
Ngoài ra, các dự án đoạt giải có thể được nhận các hiện vật khác (nếu có) và khoản kinh phí tài trợ triển khai thực hiện dự án dưới sự giám sát của Ban Tổ chức (nếu Ban Tổ chức kêu gọi được nguồn kinh phí hỗ trợ dự án).
(Các nội dung chi tiết về cuộc thi và Thể lệ đăng trên website: www.sangkienvicongdong.vn)

Chi tiết xem tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm