Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem cỡ chữ

Ngày 31/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Văn phòng Một cửa).

Theo Quyết định, Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) tiếp nhận tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm:

- 4 TTHC lĩnh vực đất đai;

- 15 TTHC lĩnh vực tài nguyên nước;

- 15 TTHC lĩnh vực địa chất và khoáng sản;

- 32 TTHC lĩnh vực môi tường;

- 7 TTHC lĩnh vực khí tượng thủy văn;

- 3 TTHC lĩnh vực đo đạc và bản đồ;

- 8 TTHC lĩnh vực biển và hải đảo;

- 9 TTHC lĩnh vực biến đổi khí hậu;

- 01 TTHC lĩnh vực viễn thám;

- 01 TTHC lĩnh vực khác (Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường), và 09 TTHC giải quyết liên thông.

Quyết định nêu rõ, Văn phòng Một cửa phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định của pháp luật và các Quy chế của Bộ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3998/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Văn phòng Một cửa tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

- Số điện thoại: 024.37956868 (máy lẻ: 6868); Số fax: 024.38359221;

- Thư điện tử: vanphongmotcua@monre.gov.vn;

- Cổng Dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.monre.gov.vn

Chi tiết văn bản xem tại đây

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm