Thông báo: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-CNTT ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 17 viên chức
- Phát triển phần mềm (Mã số: V11.08.21): 04 chỉ tiêu;
- Kiểm định viên công nghệ thông tin (Mã số: V11.07.18): 01 chỉ tiêu;
- An toàn thông tin (Mã số: V11.05.11): 01 chỉ tiêu;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường (Mã số: V.06.06.17; V.06.01.02): 04 chỉ tiêu;
- Kế toán (Mã số: 06.031): 01 chỉ tiêu;
- Tổ chức, hành chính, tổng hợp (Mã số: 01.003): 01 chỉ tiêu;
- Kế hoạch (Mã số: 01.003): 03 chỉ tiêu;
- Bảo vệ (Mã số: 01.005): 02 chỉ tiêu;
2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển
2.1. Điều kiện
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển ghi đầy đủ, rõ ràng, trung thực các thông tin cá nhân của người dự tuyển (theo mẫu quy định);
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin.
- Những người dự tuyển phải đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, ngoại ngữ, tin học và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin và quy định pháp luật hiện hành.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2.2. Tiêu chuẩn dự tuyển
a) Vị trí Phát triển phần mềm - Mã số V11.08.21; Vị trí Kiểm định viên công nghệ thông tin - Mã số V11.07.18; Vị trí An toàn thông tin - Mã số V11.05.11.
- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
b) Vị trí Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường - Mã số V.06.06.17; V.06.01.O2.
- Có bằng tốt nghiệp đại học về chuyên ngành tài nguyên môi trường trở lên;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT -BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
Có chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên môi trường hạng III.
c) Vị trí Kế toán viên - Mã số 06.031
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.
d) Vị trí Tổ chức, hành chính, tổng hợp - Mã số 01.003
- Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.
đ) Vị trí Kế hoạch - Mã số 01.003
- Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực tài nguyên môi trường, công nghệ thông tin;
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.
e) Vị trí Bảo vệ - Mã số 01.005
- Có bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở trở lên;
- Có nghiệp vụ bảo vệ;
- Có sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm.
3. Nội dung và hình thức tuyển dụng
- Nội dung: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.
- Hình thức: Xét tuyển
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu 01 (Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ);
5. Hình thức, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ
- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc gửi theo đường Bưu điện.
- Thời gian, thời hạn nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 29 tháng 11 năm 2021 đến ngày 29 tháng 12 năm 2021.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính tổng hợp, ĐT: 028.38207202; Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam, số 36 đường Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; Nội dung ghi trên bì thư: Hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2021.
- Lệ phí xét tuyển: Phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Thông báo chi tiết xem tại đây.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm