Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021 tại Cục Quản lý tài nguyên nước.

Xem cỡ chữ

Sáng ngày 08/12/2021, Đoàn kiểm tra do Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Trần Văn Đoài làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Quản lý tài nguyên nước.

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tại đơn vị như: Tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Hiện trạng về xây dựng, quản lý, khai thác, kết nối và sử dụng CSDL chuyên ngành; Công tác thông tin, tư liệu theo Thông tư 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018; Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; về tổ chức nhân lực liên quan đến ứng dụng CNTT.

Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý diên biến nguồn nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước phục vụ giám sát việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nước và công tác chỉ đạo điều hành". Đồng thời, tích hợp với hệ thống giám sát khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước cấp Trung ương. Hiện nay, Hệ thống đã cơ bản hoàn thiện các chức năng đáp ứng được nghiệp vụ quản lý giấy phép tài nguyên nước dùng chung cho cả Trung ương và địa phương.. đáp ứng được mục tiêu giám sát tự động các thông số về khai thác, sử dụng tài nguyên nước được quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT (hiện nay đã được thay thế bởi Thông tư 17/2021/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2021).

Để đảm bảo việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, Cục Quản lý tài nguyên nước cũng kiến nghị xem xét, giải quyết các vướng mắc, khó khăn liên quan đến: ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong công tác chỉ đạo, điều hành của Cục do cơ sơ hạ tầng về ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ nên chưa đáp ứng được toàn diện trong công tác tổng hợp, quản lý; nguồn nhân sự về công nghệ thông tin của Cục còn mỏng, các cán bộ đều phải kiêm nhiệm nhiều việc dẫn đến đôi khi xử lý các vấn đề về công nghệ thông tin còn chưa đầy đủ …

Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả ứng dụng công công nghệ thông tin của Cục Quản lý tài nguyên nước. Đối với các khó khăn, vướng mắc của đơn vị, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Đoàn, đối với các đề xuất thuộc trách nhiệm của cơ quan cấp trên, Đoàn ghi nhận để báo cáo theo thẩm quyền.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm