Công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường 2021

Xem cỡ chữ

Ngày 31/12/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 2654/QĐ-BTNMT về việc Công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021

9 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố:
Thứ nhất: Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là chủ đề quan trọng tại các Chương trình Nghị sự cấp cao của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Thứ hai: Việt Nam cam kết hành động mạnh mẽ tại COP26

Thứ ba: Quốc hội thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Thứ tư: Ban Bí thư Trung ương Đảng Chỉ thị về công tác khí tượng thuỷ văn.

Thứ năm: Tài nguyên nước được quản lý theo quy hoạch tổng hợp.

Thứ sáu: Đổi mới, tăng cường và hội nhập quốc tế để phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ bảy: Thu nhận tín hiệu vệ tinh SPOT 6/7 độ phân giải cao, đáp ứng nhu cầu quản lý tài nguyên môi trường và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tám: UNESCO công nhận 02 Khu Dự trữ sinh quyển Núi Chúa và Kon Hà Nừng được gia nhập mạng lưới Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Thứ chín: Cần Thơ đoạt Giải thưởng thành phố bền vững môi trường ASEAN; nhiều cá nhân đoạt giải thưởng quốc tế lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Chi tiết cụ thể xem tại đây

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm