Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La

Xem cỡ chữ

Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La được công bố kèm theo Quyết định số: 2910/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

1. Danh mục thông tin, dữ liệu lĩnh vực đất đai: 10 nội dung    

2. Danh mục thông tin, dữ liệu lĩnh vực tài nguyên nước: 04 nội dung

3. Danh mục thông tin, dữ liệu lĩnh vực địa chất và khoáng sảng: 01 nội dung

4. Danh mục thông tin, dữ liệu lĩnh vực môi trường: 06 nội dung

5. Danh mục thông tin, dữ liệu lĩnh vực khí tượng thủy văn: 05 nội dung

6. Danh mục thông tin, dữ liệu lĩnh vực thanh tra, kiểm tra: 05 nội dung

Chi tiết xem tại đây

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm