Thông báo: Triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam

Xem cỡ chữ

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-ƯDCNTT ngày 04 tháng 01 năm 2022  của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn) xét tuyển viên chức năm 2021;
Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 cụ thể như sau

Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 07 giờ 00, ngày 17 tháng 01 năm 2022 (Thứ hai).

- Địa điểm: Phòng họp lầu 3, trụ sở Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam. Địa chỉ: Số 36 Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam. Điện thoại: 028.38207202.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn, xem tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm