Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực tuyến

Xem cỡ chữ

Ngày 28/1/2022 Bộ Thông tin và Truyền Thông đã ban hành Văn bản số 157/QĐ-BTTTT về việc Ban hành bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực tuyến thay thế cho Quyết định số 1246/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2020.

Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của nền tảng họp trực tuyến để hướng dẫn việc xây dựng, đánh giá, lựa chọn nền tảng họp trực tuyến cho cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý, điều hành công việc.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động xem xét, áp dụng.

Tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của phần mềm Họp trực tuyến được chia thành các nhóm: Tiêu chí chung; Tiêu chí về chức năng; Tiêu chí về hiệu năng; Yêu cầu an toàn cơ bản cho Phần mềm họp trực tuyến.

Thứ nhất: Tiêu chí yêu cầu chung.
Tiêu chí yêu cầu chung gồm: Kết nối tương tác đa điểm; Phương thức, giao thức kết nối; Đảm bảo an toàn thông tin; Quản trị/ quản lý; Làm chủ công nghệ.

Thứ hai: Tiêu chí về chức năng, tính năng.
Tiêu chí về chức năng, tính năng gồm: Các chức năng, tính năng cơ bản (Âm thanh (audio); Hình ảnh (video) ; Chia sẻ nội dung; Mời thành viên tham gia cuộc họp; Chủ tọa; Tài khoản) Các chức năng, tính năng nâng cao (Quản lý phòng họp; Thiết lập chế độ khi bắt đầu tham dự họp; Hiển thị hình ảnh; Giám sát; Ghi hình, ghi âm cuộc họp; Trao đổi tin nhắn (Chat); Phương thức hỗ trợ người dùng kết nối; Tích hợp với các hệ thống khác).

Thứ ba: Tiêu chí về hiệu năng
Tiêu chí về hiệu năng gồm: Số lượng điểm cầu đồng thời; Chất lượng hình ảnh; Chất lượng audio; Chất lượng chia sẻ màn hình, cửa sổ ứng dụng (Slides, words, excel, ...); Tổ chức các phòng họp đồng thời; Thời gian hoạt động liên tục.

Thứ tư: Yêu cầu an toàn cơ bản
Yêu cầu an toàn cơ bản gồm: Xác thực; Kiểm soát truy cập; Nhật ký hệ thống; An toàn phần mềm và mã nguồn họp trực tuyến; Bảo mật thông tin liên lạc; Sao lưu dự phòng;

(Họp trực tuyến tại Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường )

Ngoài ra, Các đơn vị, doanh nghiệp triển khai, cung cấp nền tảng họp trực tuyến cần đánh giá các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn thông tin sau:
1. Nền tảng họp trực tuyến đuợc triển khai trên cơ sở đưa phần phềm họp trực tuyến đáp ứng các tiêu chí tại Mục II vào hoạt động để cung cấp dịch vụ.
2. Nền tảng họp trực tuyến được xác định, thẩm định và phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định.
3. Phương án bảo đảm an toàn thông tin cho nền tảng họp trực tuyến đáp ứng các yêu cầu an toàn tại Điều 19 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Điều 8, 9 Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017.

Chi tiết văn bản xem tại đây

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm