Hội nghị Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2022

Xem cỡ chữ

Ngày 25/11, tại thành phố Quy Nhơn, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành thực hiện chuyển đổi số, phát triển Chính phủ/Chính quyền điện tử, hướng tới Chính phủ số, đóng góp vào chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị Hội nghị Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2022 nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được; các vấn đề vướng mắc, tồn tại, hạn chế cần khắc phục; phổ biến, hướng dẫn về chính sách, quy định kỹ thuật; nâng cao nhận thức, thúc đẩy về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và xác định yêu cầu đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai, bố trí nguồn lực thực hiện chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, để đạt được mục tiêu trên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên yêu cầu tập trung các nhiệm vụ chủ chốt sau: Đẩy mạnh, tập trung hoàn thiện, kết nối, chia sẻ dữ liệu, thông tin cho chỉ đạo điều hành của chính quyền, cung cấp các tiện ích cho xã hội, đóng góp vào phát triển kinh tế. Dữ liệu của ngành là do phân công nhiệm vụ của Chính phủ, vì vậy là dữ liệu của Chính phủ chứ không phải dữ liệu của Bộ hay địa phương; Kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu là do Chính phủ quyết định. Không có cát cứ, hạn chế sử dụng dữ liệu.

Bên cạnh đó, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho giải quyết thủ tục hành chính thực chất, hiệu quả, làm hài lòng người dân, doanh nghiệp. Nâng cấp hạ tầng số, sử dụng các nền tảng số dùng chung đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; rà soát, đánh giá, bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tránh lộ thông tin. Quyết liệt, bố trí các nguồn lực thực hiện các đề án, nhiệm vụ về chuyển đổi số, trong đó trọng tâm là Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đề nghị các đồng chí Đại biểu tham gia tích cực vào hoạt động, để Hội nghị thực hiện đầy đủ các nội dung và có hiệu quả. Bộ TN&MT giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị trong ngành tại Hội nghị và báo cáo để kịp thời xử lý, nhất là những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, những vấn đề mới phát sinh để có giải pháp, nhiệm vụ phù hợp.

Trong những năm qua, việc phổ biến, hướng dẫn về chính sách, quy định kỹ thuật, công tác quản lý,...chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường có vai trò quan trọng trong việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường còn gặp nhiều lúng túng, khó khăn, vướng mắc; nhất là việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, kết nối giữa tỉnh với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực đất đai nhằm cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính là rất quan trọng. Do đó, Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng và và cần thiết trong quá trình thực hiện chuyển đổi số hiện nay.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường - Lê Phú Hà phát biểu tại Hội nghị

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường - Lê Phú Hà phát biểu tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị này, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình bày, hướng dẫn, giải đáp cụ thể đến các địa phương. Đồng thời, thông qua buổi Hội thảo hôm nay, các đại biểu chủ động trao đổi, chia sẻ các khó khăn vướng mắc cũng như các kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, giải đáp, hướng dẫn chi tiết hơn về chính sách, quy định kỹ thuật,...để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng, chia sẻ và liên thông cơ sở dữ liệu,...tạo tiền đề thúc đẩy quá trình đổi mới trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh bày tỏ: Tôi mong muốn lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày, hướng dẫn, giải đáp cụ thể để các địa phương thực hiện. Thông qua Hội nghị, các đại biểu chủ động trao đổi chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, giải đáp, hướng dẫn chi tiết hơn về chính sách, quy định kỹ thuật để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng, chia sẻ và liên thông cơ sở dữ liệu tạo tiền đề thúc đẩy quá trình đổi mới trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Các đại biểu dến từ nhiều đợn vị Bộ, ngành, Sở TN&MT các địa phương tham dự Hội nghị

Các đại biểu dến từ nhiều đợn vị Bộ, ngành, Sở TN&MT các địa phương tham dự Hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe nhiều nội dung tham luận đến từ các đơn vị: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục An toàn thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Cục C06 – Bộ Công an, Tổng cục Môi trường, Cục Đo đạc bản đồ và TTDL Việt Nam với các nội dung về: Đẩy mạnh, hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; Giới thiệu về Chuyển đổi số trong hoạt động của Bộ, ngành, địa phương, phát triển chính phủ số, chính quyền số; Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và giải pháp thực hiện; Dự thảo Thông tư quy định về quản lý,cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường; Giới thiệu nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường TP.Hồ Chí Minh; Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030; Giới thiệu, triển khai về cơ sở dữ liệu, giải quyết thủ tục hành chính về môi trường; Triển khai xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia...

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Ngoài ra, tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, tọa đàm các nội dung về tình hình, kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử tại các Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Bộ cũng như thực trạng, vướng mắc, phương hướng giải quyết trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT./.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm