Công đoàn cơ sở Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028

Xem cỡ chữ

Chiều ngày 14/4, tại Hà Nội, Công đoàn Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Trực tuyến với 4 điểm cầu trong đó có điểm cầu tại TP. HCM. Đại hội đã được Công đoàn Bộ TN&MT chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở.

Tham dự Đại hội có Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Thị Mai Lan; Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Bộ TN&MT.

Đại hội trang trọng thực hiện nghi lễ chào cờ

Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin Dữ liệu TNMT phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin Dữ liệu TNMT cho rằng, Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Cục lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá các kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại và nguyên nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TN&MT, nhiệm kỳ 2019-2023. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 -2028.

Ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục báo cáo tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT cho biết, trong 5 năm qua, Công đoàn Cục đã bám sát đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Bộ TN&MT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội của nhiệm kỳ trước đã đề ra.

Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội

Hoạt động của các cấp công đoàn Cục đã có nhiều khởi sắc, phát huy được trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, viên chức, lao động; chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Cục trong giai đoạn mới.

Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Công đoàn Cục cũng khuyến khích các đơn vị sự nghiệp tích cực, chủ động trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm phát huy năng lực hiện có của đơn vị, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho đơn vị.

Đặc biệt, Công đoàn cơ sở Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT luôn là một tập thể đoàn kết, công chức, viên chức và người lao động luôn có tinh thần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, luôn nhiệt tình ủng hộ các chương trình hoạt động của Cục và Công đoàn với tinh thần đoàn kết, gắn bó và tôn trọng lẫn nhau.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, theo ông Nguyễn Bảo Trung, Công đoàn Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở, tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhạy bén và tận tâm với công việc theo đúng phương châm "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"...

Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,chính đáng của công chức, viên chức và người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh;…

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT cũng đã tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động Công đoàn Cục trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành biểu dương những kết quả mà Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời ghi nhận công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Cục chu đáo, đảm bảo quy chế làm việc theo hướng dẫn.

Theo Chủ tịch Công đoàn Bộ Dương Trung Thành, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là thời kỳ đất nước nói chung và tổ chức công đoàn nói riêng đứng trước nhiều cơ hội và khó khăn, thách thức. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, ông Dương Trung Thành đề nghị Công đoàn Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT cần phát huy thế mạnh, những thành công và đúc rút kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn và góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Cục.

Theo đó, Công đoàn Cục cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, tin tưởng và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Bộ và Nghị quyết 02 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào thực tiễn hoạt động công đoàn, các nghị quyết của trung ương về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng”; Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” trong đoàn viên, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, cũng cố niềm tin của đoàn viên.

Bên cạnh đó, cần phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do bộ, công đoàn phát động như thực hiện văn hóa công sở,…

Mặt khác, Ban Chấp hành Công đoàn Cục cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để hoạt động công đoàn thiết thực hơn nữa thu hút đông đảo đoàn viên tham gia phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị, tham gia công tác tập huấn hoạt động công đoàn, duy trì và đẩy mạnh công tác kiểm tra, tài chính, nữ công; chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, vận động đoàn viên thực hiện tốt nội quy, quy chế, kỹ luật lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.

Chủ tịch công đoàn Bộ Dương Trung Thành và Cục trưởng Lê Phú Hà

tặng hoa chúc mừng BCHCĐ Cục nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Bộ, Chủ tịch hội CCB Bộ chụp ảnh lưu niệm với BCHCĐ Cục nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT nhiệm kỳ 2023-2028; 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT trong thời gian tới.

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm