Chuyển đổi số cán bộ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin ‘dưới trung bình’ không được xét khen thưởng

Xem cỡ chữ

Ngày 24-6, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành, quản lý của cán bộ, công chức lãnh đạo năm 2023. Có 565 thí sinh tham gia là chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã phường; trưởng, phó phòng các sở, ban ngành thành phố và trưởng, phó phòng thuộc UBND quận, huyện của TP Cần Thơ phải trải qua kỳ thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin.

Thi đánh giá năng lực gồm hai phần, lý thuyết thi trắc nghiệm 60 điểm và thực hành 40 điểm. Phần thực hành người dự thi sử dụng email công vụ cá nhân và phần mềm quản lý văn bản và điều hành để thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của ban tổ chức để thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Trần Việt Trường - chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số của thành phố có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên vẫn còn hạn chế, đặc biệt còn một số cán bộ, công chức chưa nắm vững các thao tác, kỹ năng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.

Kết quả của hội thi là cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử của thành phố trong giai đoạn 2021- 2025.

Ông Trường cho biết kết quả thi là căn cứ để xem xét chấm tính điểm chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và địa phương, đồng thời xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức lãnh đạo.

Kết quả của kỳ thi là cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử. Đáng chú ý, Trường hợp người dự thi nếu có kết quả thi dưới 50 điểm (dưới trung bình) sẽ không xem xét khen thưởng, không xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối năm.

Không chỉ riêng Cần Thơ, các địa phương đều xem kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin là yêu cầu bắt buộc của cán bộ công chức. Hằng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Bộ Nội vụ chủ trì công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chính phủ cũng ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo thực hiện.

Những nỗ lực của bộ máy công quyền trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Nhưng cũng như tình trạng cán bộ sợ sai, không dám làm, còn nhiều cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng các yêu cầu cơ bản của việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Nhiều người miệng nói vanh vách về thời đại công nghệ 4.0, cách mạng xã hội 5.0 nhưng tay làm thủ công, năng suất và chất lượng kém.

Không ít cán bộ công chức thiếu kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, yêu cầu chuyển đổi số; công tác chuyên môn trễ nãi, kém chất lượng. Họ cứ thủng thẳng làm theo lối mòn, trong khi nhu cầu đòi hỏi phải giải quyết nhanh. Họ mặc tình để công việc ùn ứ trước bức xúc của người dân. Nổi lên là tình trạng thiếu phối hợp, thừa chồng chéo, mạnh ai nấy làm và nay thêm tình trạng không dám làm, đùn đẩy công việc.

Tất nhiên, công việc liên quan con người sẽ khó khăn và phức tạp hơn nhiều lĩnh vực khác. Mấu chốt của công tác cán bộ là chọn người tài, trao niềm tin, tạo động lực làm việc. Người đứng đầu bên cạnh việc luôn bị cấp trên giám sát, tập thể soi, cần thực hiện quyền quyết định ê kíp làm việc; đánh giá cấp dưới; quyền chọn lựa và loại thải những người giúp việc mình chứ không thể phụ thuộc tập thể dẫn đến tình trạng trách nhiệm chung chung, "trên bảo dưới không nghe" và "trên không nghe dưới phản ánh".

Thực hiện tốt việc chuyển đổi số sẽ đáp ứng tốt các yêu cầu này và xây dựng chính quyền điện tử, bộ máy phục vụ nhân dân có kiểm soát đắc lực của hệ thống công nghệ số. Cần sử dụng các công cụ thang đo thực chất mức độ hài lòng của quần chúng, dân chúng đối với chất lượng hoạt động và kết quả công việc của cán bộ.

Yêu cầu "cán bộ chuyển đổi số" và các công cụ, công nghệ hỗ trợ việc đánh giá, lượng hóa tinh thần, thái độ, phong cách và kết quả làm việc của cán bộ sẽ góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tốt, thải loại cán bộ yếu kém ra khỏi bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ công chức, viên chức, kiểm soát quyền lực, kiềm chế lạm dụng quyền lực, góp phần phòng ngừa, chống tham nhũng và trị tình trạng cán bộ mù công nghệ, sợ trách nhiệm, né công việc của cán bộ ta hiện nay.

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm