Bộ Tài nguyên và Môi trường vươn lên vị trí TOP 3/17 bộ, ngành có cung cấp DVC trên bảng xếp hạng về chuyển đổi số DTI

Xem cỡ chữ

Chiều 12/7/2023, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp sơ kết triển khai chuyển đổi số quốc gia 6 tháng đầu năm 2023. Tại phiên họp, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (DTI) năm 2022. Về xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường vươn lên vị trí TOP 3/17 bộ, ngành có cung cấp DVC trên bảng xếp hạng về chuyển đổi số.

Theo báo cáo DTI 2022, 100% các bộ, tỉnh, thành phố đều có chỉ số tăng so với năm 2021, phản ánh một cách tương đối hệ thống chính quyền các cấp đều nỗ lực chuyển đổi số.

Về xếp hạng chuyển đổi số cấp bộ có cung cấp dịch vụ công năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường vươn lên vị trí TOP 3/17 bộ, ngành có cung cấp DVC, tăng 4 bậc so với năm 2021. Điểm nổi bật trên bảng xếp hạng các nhóm thể chế số và hạ tầng số của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vượt lên đứng thứ 2.

Phiên họp có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, các thành viên Ủy ban quốc gia và Tổ công tác triển khai Đề án 06, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng đại diện một số doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan và được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, đồng thời là công việc mới, khó, nhạy cảm. “Mục đích cuối cùng của chuyển đổi số là phục vụ con người, trên tinh thần lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển”, thời gian qua, nhiệm vụ chuyển đổi số đã được triển khai bài bản, tích cực, đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm đặc biệt là việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt kết quả tương đối tốt so với nhiều nước, với quan điểm dữ liệu là quan trọng và cấp bách.

Người đứng đầu Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá thực chất tình hình, kết quả đạt được trên tinh thần khách quan, trung thực, có minh chứng bằng số liệu cụ thể, nhận diện các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn.

Đồng thời, phát hiện đúng các nguyên nhân; chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, những giải pháp cụ thể trong triển khai chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06; xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thời gian tới, cũng như trong dài hạn.

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm