Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm, nội dung làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai quốc gia

Xem cỡ chữ

Đại diện Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Bảo Trung và đại diện Sở TNMT Hà Nội đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Anh Quân đã đã tham dự và đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện các đơn vị: Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục C06, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Chương Dương và UBND phường Trần Phú.

Sáng ngày 22/8 tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) thành phố Hà Nội, địa chỉ số nhà 18 đường Huỳnh Thúc Kháng. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường (CĐS) và Sở TNMT Hà Nội đồng chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm, nội dung làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai quốc gia tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm và phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đại diện Cục CĐS có đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Bảo Trung và đại diện Sở TNMT Hà Nội có đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Anh Quân đã đã tham dự và đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện các đơn vị: Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục C06, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Chương Dương và UBND phường Trần Phú.

Tại hội nghị, các đơn vị thực hiện đã báo cáo kết quả triển khai làm điểm tại phường Chương Dương và phường Trần Phú; Đánh giá kết quả, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai làm điểm; Trao đổi và thống nhất phương án, kế hoạch triển khai các phường còn lại trên địa bàn 02 quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai; Đưa ra giải pháp quản lý, duy trì dữ liệu sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Về hiện trạng triển khai làm điểm

Tại phường Chương Dương có 18 tổ dân phố, theo số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có 6.554 hộ. Phường Trần Phú có 13 tổ dân phố, theo số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có 5.324 hộ. Tài liệu, dữ liệu gồm 2 nguồn của VPĐK đất đai Hà Nội và của Ban Quản lý dự án hồ sơ địa chính tổng thể. Đánh giá sơ bộ về dữ liệu đầu vào phục vụ in Phiếu thu thập thông tin về GCN không đầy đủ, thông tin tổ dân phố của thửa đất không xác định được. Phiếu thu thập thông tin từ người dân khoảng 85% số phiếu có đủ thông tin để tiến hành cập nhật vào CSDL kết quả điều tra làm giàu, làm sạch thông tin về đất đai, nhà ở, địa chỉ, cơ sở y tế. 15% số Phiếu thiếu còn thông tin (số tờ, số thửa, Số CCCD, địa chỉ chi tiết), sẽ phối hợp với Tổ triển khai tại địa phương, cán bộ địa chính để tiếp tục bổ sung.

Về kết quả triển khai làm điểm

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức thực hiện, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào từ các nguồn được bàn giao, xuất Phiếu thu thập thông tin. Chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai tại UBND phường. Tổ công tác 06 của phường tiến hành phát và thu Phiếu thu thập thông tin. Thời gian thực hiện từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 8 năm 2023. Kết quả thực hiện tại phường Chương Dương số lượng phiếu thu /số lượng phiếu phát là 5.161/6.251 đạt tỉ lệ 94,11%. Tại phường Trần Phú số lượng phiếu thu /số lượng phiếu phát: 4.445/5.185, đạt tỉ lệ 85,73%. Số phiếu có đủ thông tin đã được cập nhật vào CSDL.

Đánh giá thuận lợi, khó khăn vướng mắc

Thuận lợi là được sự phối hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu đầu vào của Sở Tài nguyên và Môi trường; sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp đảng uỷ, chính quyền địa phương nên việc tổ chức việc phát, thu Phiếu thu thập thông tin thuận lợi và đạt được tỉ lệ cao. Cục CĐS có kinh nghiệm trong khâu tổ chức thực hiện (do đã thực hiện làm điểm 02 phường tại địa bàn tỉnh Hà Nam), cải tiến mẫu Phiếu thu thập thông tin, thuận lợi cho việc cung cấp thông tin của người dân.

Khó khăn trong việc chuẩn bị dữ liệu đầu vào trước khi in Phiếu thu thập thông tin do phải thực hiện chuẩn hoá, ghép dữ liệu tiếp nhận từ 02 nguồn và khó khăn trong việc phát, thu phiếu do một số chủ sử dụng đất không có mặt tại địa bàn, một số hộ dân không hợp tác với Tổ công tác, khó khăn trong việc phát Phiếu có thông tin do không /khó xác định được chủ sử dụng đất vì không có địa chỉ chi tiết thửa đất.

Khó khăn trong việc nhập liệu: phiếu thu thập thông tin còn thiếu thông tin. Trường hợp này cần thu thập, xác minh bổ sung. Nhiều phiếu thu thập thông tin, thông tin về số tờ, số thửa chưa quy đổi về bản đồ địa chính. Trường hợp này cần bảng quy đổi số tờ, số thửa cũ sang số tờ, số thửa mới trên bản đồ địa chính chính quy. Nhiều trường hợp người dân không photo GCN đính kèm Phiếu nên không có thông tin về thửa đất. Trường hợp này cần đối chiếu với GCN đang quản lý tại Văn phòng đăng ký.

Giải pháp triển khai thực hiện

Thực hiện điều tra, thu thập thông tin, thực tế triển khai, đối với Phiếu thu thập thông tin được xuất ra từ CSDL đất đai đang vận hành tại Sở TN&MT không có thông tin địa chỉ, dẫn đến khó khăn trong việc sắp xếp Phiếu theo từng tổ dân phố. Và khó khăn trong việc xác định và phát phiếu cho chủ sử dụng đất. Chính vì vậy, đối với các phường còn lại trên địa bàn triên khai, sẽ thực hiện phát phiếu trắng (Phiếu chưa có thông tin) để giảm công sức chuẩn bị và để thuận tiện trong việc phát phiếu của Tổ triển khai. Đối với các phường triển khai trong thời gian tới, bổ sung phương án thu thập thông tin qua ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) bằng cách, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng CNTT trong tài liệu Hướng dẫn gửi kèm. Khi đó, người dân có 02 lựa chọn cung cấp thông tin cho Tổ triển khai. Đối với thành viên Tổ triền khai, hướng dẫn hoặc thực hiện giúp người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng CNTT tại nhà dân thay vì chỉ phát Phiếu thu thập thông tin như trước. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền tại địa phương, để người dân phối hợp trong công tác cung cấp thông tin qua ứng dụng CNTT.

Lập kế hoạch xây dựng Hệ thống quản lý CSDL kết quả điều tra làm giàu, làm sạch thông tin về đất đai, nhà ở, địa chỉ, cơ sở y tế

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm