Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm, nội dung làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai quốc gia tại tỉnh Hà Nam

Xem cỡ chữ

Đại diện Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Bảo Trung và đại diện Sở TNMT Hà Nam đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Quang Nghiệp đã tham dự và đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị: Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai - Bộ TNMT, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục C06 - Bộ Công an, UBND thị xã Duy Tiên - thành phố Phủ Lý, phòng PC06 - Công an tỉnh Hà Nam, các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam: Văn phòng Sở; Văn phòng Đăng ký Đất đai; Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất; UBND phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên và UBND phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý.

Chiều ngày 24/8 tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nam, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý. Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường (CĐS) và Sở TNMT Hà Nam đồng chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm, nội dung làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai quốc gia tại phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên và phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý. Đại diện Cục CĐS có đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Bảo Trung và đại diện Sở TNMT Hà Nam đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Quang Nghiệp đã tham dự và đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị: Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai - Bộ TNMT, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục C06 - Bộ Công an, UBND thị xã Duy Tiên - thành phố Phủ Lý, phòng PC06 - Công an tỉnh Hà Nam, các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam: Văn phòng Sở; Văn phòng Đăng ký Đất đai; Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất; UBND phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên và UBND phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý.

Tại hội nghị, các đơn vị thực hiện đã báo cáo kết quả triển khai làm điểm tại phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên và phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý; Đánh giá kết quả, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai làm điểm; Trao đổi và thống nhất phương án, kế hoạch triển khai các xã, phường còn lại trên địa bàn thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý; Đưa ra giải pháp quản lý, duy trì dữ liệu sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Về hiện trạng triển khai làm điểm

Tại Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý có 9 tổ dân phố, 2.333 hộ dân. Phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên có 6 tổ dân phố, 2.657 hộ dân. Nguồn tài liệu, dữ liệu được cung cấp bởi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hà Nam, kế thừa từ sản phẩm đã được nghiệm thu, đưa vào vận hành của Dự án VILG tỉnh Hà Nam. Dữ liệu thuộc tính cung cấp theo mẫu đã thống nhất. Đánh giá sơ bộ về dữ liệu đầu vào phục vụ in Phiếu thu thập thông tin về GCN không đầy đủ, thông tin tổ dân phố của thửa đất không xác định được. Phiếu thu thập thông tin từ người dân khoảng 95% số phiếu có đủ thông tin để tiến hành cập nhật vào CSDL kết quả điều tra làm giàu, làm sạch thông tin về đất đai, nhà ở, địa chỉ, cơ sở y tế. 05% số Phiếu thiếu còn thông tin (số tờ, số thửa, Số CCCD, địa chỉ chi tiết), sẽ phối hợp với Tổ triển khai tại địa phương, cán bộ địa chính để tiếp tục bổ sung.

Về kết quả triển khai làm điểm

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức thực hiện, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào từ các nguồn được bàn giao, xuất Phiếu thu thập thông tin. Chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai tại UBND phường. Tổ công tác 06 của phường tiến hành phát và thu Phiếu thu thập thông tin. Thời gian thực hiện từ đầu tháng 5 năm 2023. Kết quả thực hiện tại Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý số lượng phiếu thu /số lượng phiếu phát: 1.676/2.333 đạt tỉ lệ 71,84%. Tại Phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên số lượng phiếu thu /số lượng phiếu phát: 1.233/2.657, đạt tỉ lệ 46,41%. Phiếu có đủ thông tin đã được cập nhật vào CSDL

Đánh giá thuận lợi, khó khăn vướng mắc

Thuận lợi là được sự phối hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu đầu vào của Sở Tài nguyên và Môi trường; sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp đảng uỷ, chính quyền địa phương nên việc tổ chức việc phát, thu Phiếu thu thập thông tin thuận lợi và đạt được tỉ lệ cao. Cục CĐS có kinh nghiệm trong khâu tổ chức thực hiện, cải tiến mẫu Phiếu thu thập thông tin, thuận lợi cho việc cung cấp thông tin của người dân.

Khó khăn khi Hà Nam là tỉnh triển khai làm điểm đầu tiên, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, do đó trong thực hiện còn một số lúng túng trong khâu phối hợp, tổ chức triển khai. Giai đoạn đầu, đơn vị triển khai của Cục đã phối hợp với UBND phường, tổ chức Hội nghị triển khai tại từng tổ dân phố để hướng dẫn điền và phát Phiếu thu thập thông tin cho người dân. Tuy nhiên, kết quả thực hiện đạt tỷ lệ thấp, chưa đáp ứng theo yêu cầu. Rút kinh nghiệm, giai đoạn 2 phương án được điều chỉnh cho phù hợp, Tổ triển khai tại phường tiến hành phát Phiếu trực tiếp theo tại nhà đối với những hộ không dự Hội nghị triển khai tập trung tại tổ dân phố. Qua đó, đã cải thiện đáng kể tỉ lệ phát, thu Phiếu thu thập thông tin khiến kết quả đáp ứng như mong đợi.

Khó khăn trong việc phát, thu phiếu khi chủ sử dụng đất không có mặt tại địa bàn, một số hộ dân không hợp tác với Tổ công tác (không nhận Phiếu), khó xác định được chủ sử dụng đất vì không có địa chỉ chi tiết thửa đất. Khó khăn trong việc nhập liệu: phiếu thu thập thông tin còn thiếu thông tin. Trường hợp này cần thu thập, xác minh bổ sung.

Giải pháp triển khai thực hiện

Thực hiện điều tra, thu thập thông tin, thực tế triển khai, đối với Phiếu thu thập thông tin được xuất ra từ CSDL đất đai đang vận hành tại Sở TN&MT không có thông tin địa chỉ, dẫn đến khó khăn trong việc sắp xếp Phiếu theo từng tổ dân phố. Và khó khăn trong việc xác định và phát phiếu cho chủ sử dụng đất. Chính vì vậy, đối với các xã phường còn lại trên địa bàn triên khai, sẽ thực hiện phát phiếu trắng (Phiếu chưa có thông tin) để giảm công sức chuẩn bị và để thuận tiện trong việc phát phiếu của Tổ triển khai. Đối với các phường triển khai trong thời gian tới, bổ sung phương án thu thập thông tin qua ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) bằng cách, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng CNTT trong tài liệu Hướng dẫn gửi kèm. Khi đó, người dân có 02 lựa chọn cung cấp thông tin cho Tổ triển khai. Đối với thành viên Tổ triền khai, hướng dẫn hoặc thực hiện giúp người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng CNTT tại nhà dân thay vì chỉ phát Phiếu thu thập thông tin như trước. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền tại địa phương, để người dân phối hợp trong công tác cung cấp thông tin qua ứng dụng CNTT.

Lập kế hoạch xây dựng Hệ thống quản lý CSDL kết quả điều tra làm giàu, làm sạch thông tin về đất đai, nhà ở, địa chỉ, cơ sở y tế

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm