Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
Loại tài liệu Xin ý kiến dự thảo văn bản
Mô tả

Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành  hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Tệp đính kèm 1. Thong-thu-Thong-tu-Quy-trinh-Dinh-muc-XD-DT-VH.pdf 2. File tinh thu.rar 3. Bang-01.rar 4. Bang-02.rar 5. Bang-03.rar
 
 

Tìm kiếm