Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Tài liệu xin ý kiến góp ý Dự thảo Kiến trúc CPĐT hướng tới CPS ngành tài nguyên và môi trường, phiên bản 2.1
Loại tài liệu Tài liệu tham khảo
Mô tả

Tài liệu xin ý kiến góp ý Dự thảo Kiến trúc CPĐT hướng tới CPS ngành tài nguyên và môi trường, phiên bản 2.1

Tệp đính kèm 1.DuThao KT CPDT TNMT_2.1.docx 2.PhuLuc_KTCPĐT huong toi CPS 2.1.xlsx 3.MoHinhThamChieu.rar
 
 

Tìm kiếm