​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sản phẩm KHCN


Tổng số: 14 đề tài
Mã số Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm Cơ quan chủ quản
Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp điện thoại internet (VoIP) mã nguồn mở để cung cấp khả năng truyền thông tiên tiến và thúc đẩy năng suất hiệu quả công việc Nguyễn Huyền Quang Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
TNMT.08.09 Nghiên cứu hạ tầng ảo hóa và công nghệ điện toán đám mây riêng, cung cấp hạ tầng CNTT trong ngành TNMT Trần Văn Đoài Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
TNMT.08.08 Nghiên cứu giải pháp cung cấp thông tin hồ sơ địa chính và quy hoạch sử dụng đất trên thiết bị di động phục vụ kinh tế Lê Thành Nhân Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
TNMT.08.24 Nghiên cứu giải pháp công nghệ ứng dụng cho quản lý và khai thác thông tin, dữ liệu đất đai trên nền điện toán đám mây Nguyễn Bảo Trung Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
TNMT.08.25 Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ICT-index trong ngành Tài nguyên và Môi trường Trần Trung Hùng Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
TNMT.08.26 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường Nguyễn Ngọc Vũ Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
TNMT.08.27 Nghiên cứu xây dựng khung CSDL và phần mềm lưu trữ hồ sơ, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu tài nguyên nước và môi trường trên phạm vi vùng kinh tế trọng điểm. Áp dụng thử nghiệm cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Bùi Mạnh Khôi Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
CNTT07 Nghiên cứu, xây dựng quy trình vận hành, bảo trì trung tâm dữ liệu và dịch vụ công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường đặt tại Cục Công nghệ thông tin Trần Văn Trung Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
CNTT04 Nghiên cứu quy trình và giải pháp lưu trữ thông tin, dữ liệu số trong ngành tài nguyên và môi trường Ths Vũ Long Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
CNTT05 Nghiên cứu, xây dựng sổ tay điện tử hỗ trợ nghiệp vụ đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường Nguyễn Anh Trung Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
CNTT06 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ HTML5 trong việc xây dựng bản đồ trực tuyến Phạm Minh Trường Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
CNTT08 Nghiên cứu Mô hình hướng dịch vụ SOA (Service Oriented Achitechture) - ứng dụng làm nền tảng giải pháp Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường Dương Ngô Công Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
CNTT02 Xây dựng cổng dịch vụ thông tin tài nguyên và môi trường Nguyễn Đức Dũng Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
CNTT03 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tìm kiếm của Google search trên hệ thống thông tin đang triển khai tại Cục Công nghệ thông tin Đinh Hải Dương Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường

​​
 
 ​