Nội dung trao đổi, hỏi đáp

Lỗi tổng hợp số liệu trong TK05 V.2.0
Người gửi: Ngày gửi: 25/03/2017

Tôi đang sử dụng phầm mềm TK05 phiên bản 2.0 trên w xp sp2. sau khi nhập xong dữ liệu của các đơn vị, tổng hợp số liệu của toàn huyện lại không đúng là do lỗi gì, anh chị khắc phục giúp tôi với. Cám ơn anh chị

 
 

Tìm kiếm