Nội dung đề tài

TNMT.2017.09.01
Tiêu đề Nghiên cứu đề xuất giải pháp, công nghệ về bảo vệ bản quyền thông tin dữ liệu số ngành TN&MT trong môi trường mạng Internet;
Chủ nhiệm đề tài KS, Bùi Công Thịnh
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 36 tháng
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Phân tích, kinh nghiệm về bản quyền dữ liệu một số nước trên thế giới và đánh giá thực trạng bản quyền dữ liệu trong ngành TNMT tại Việt Nam. - Đề xuất giải pháp công nghệ về bảo vệ bản quyền dữ liệu phục vụ ứng dụng trong ngành tài nguyên môi trường
Chi tiết đề tài

Nghiên cứu tổng quan bảo vệ  bản quyền thông tin dữ liệu số ngành TNMT
Nghiên cứu xây dựng các giải pháp về bản quyền dữ liệu số có thể áp dụng được trong việc bảo vệ bản quyền dữ liệu số thống nhất trong toàn ngành TNMT trong môi trường mạng Internet
Xây dựng dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật về việc quản lý  bảo vệ bản quyền dữ liệu số ngành tài nguyên môi trường
Xây dựng phần mềm quản lý bản quyền dữ liệu số áp dụng cho các dữ liệu không gian được cung cấp dưới dạng dịch vụ dựa trên giải pháp về bản quyền dữ liệu được xây dựng tại nội dung 2
Thử nghiệm giải pháp về quản lý bản quyền dữ liệu số đã được nghiên cứu và xây dựng trong nội dung 2 và nội dung 3 vào dữ liệu của CSDLQg ngành TNMT và trên các báo cáo địa chất khoáng sản dạng tệp của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Thử nghiệm phần mềm quản lý bản quyền dữ liệu số áp dụng cho các dữ liệu không gian được cung cấp dưới dạng dịch vụ đã được phát triển trong nội dung 4

 

Download
 
 
 

Tìm kiếm