Nội dung đề tài

TNMT.2018.09.04
Tiêu đề Nghiên cứu Hệ Quản lý nghiệp vụ thông minh (Business Intelligence) trong phân tích xử lý dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định trong ngành tài nguyên và môi trường. Thử nghiệm đối với phân vùng cảnh báo sớm nguy cơ trượt lở mái dốc đất đá
Chủ nhiệm đề tài KS. Phạm Minh Trường
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 42
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Đánh giá được hiện trạng các nguồn dữ liệu ngành TNMT; - Xây dựng được giải pháp, khả năng ứng dụng của giải pháp BI trong ngành TNMT; - Thử nghiệm đối với phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai
Chi tiết đề tài

Khảo sát và đánh giá các nguồn dữ liệu trong dự báo thiên tai
Nghiên cứu tổng quan về giải pháp BI và các công cụ BI
Nghiên cứu các thành phần trong BINghiên cứu áp dụng một số hệ phương pháp khác nhau để xây dựng các mô hình phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Ca
Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ cảnh báo thiên tai
Thử nghiệm đối với phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Download
 
 
 

Tìm kiếm