Nội dung đề tài

TNMT.2021.667.01
Tiêu đề Nghiên cứu, xây dựng kho dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường và tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa
Chủ nhiệm đề tài KS. Nguyễn Xuân Thang
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 36
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Đang thực hiện
Tóm tắt Làm chủ công nghệ xây dựng kho dữ liệu mở (Datawarehouse) ngành tài nguyên và môi trường, với định hướng hỗ trợ tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa; 2. Xây dựng được kho dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường và tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa
Chi tiết đề tài

đặc tả giải pháp phục vụ xây dựng kho dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường
và công nghệ hỗ trợ tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa;
phân tích thiết kế kho dữ liệu mở ngành tài nguyên và
môi trường và công nghệ hỗ trợ tích hợp vào Hệ trí thức Việt số
hóa;
Hệ thống quản lý kho dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi
trường hỗ trợ tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa;
thử nghiệm kho dữ liệu mở cho lĩnh vực đo đạc và bản đồ, quản lý đất đai, môi trường tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa;

Download
 
 
 

Tìm kiếm