​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý chức năng của Bộ
Đăng bởi
Ngày 06/09/2021
Ngày 30/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1686/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.Tài nguyên và Môi trường Xem chi tiết...
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ thướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 30/08/2021
Ngày 20/8/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1635/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 Xem chi tiết...
Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”
Đăng bởi
Ngày 30/08/2021
Ngày 27/8/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 5277/BTNMT-TTr về việc tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” Xem chi tiết...
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 2022
Đăng bởi
Ngày 09/08/2021
Ngày 23 tháng 7 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Xem chi tiết...
Công bố chương trình hỗ trợ chuyển đổi sang IPv6 cho cơ quan nhà nước đến năm 2025
Đăng bởi
Ngày 24/06/2021
Ngày 14/01/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 38/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025” Xem chi tiết...
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của năm 2021 của Bộ.
Đăng bởi
Ngày 24/06/2021
Ngày 15/1/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết...
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 24/06/2021
Ngày 30/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3055/QĐ-BTNMT Xem chi tiết...
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Đăng bởi
Ngày 24/06/2021
Ngày 31/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3113/QĐ-BTNMT về việc Về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết...
Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 23/06/2021
Ngày 31/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Văn phòng Một cửa). Xem chi tiết...
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV”
Đăng bởi
Ngày 23/06/2021
Ngày 22/4/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 1865/BTNMT-TCCB gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV. Xem chi tiết...
Thông báo: Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin
Đăng bởi
Ngày 26/05/2021
Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021. Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 Xem chi tiết...
Thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin
Đăng bởi
Ngày 26/05/2021
Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin Thông báo "triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức năm 2021" Xem chi tiết...
Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đăng bởi
Ngày 02/04/2021
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, căn cứ Chương trình công tác năm 2021, trong 2 ngày (27 và 28/3) Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết theo hình thức trực tuyến tại 33 điểm cầu (kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc) đến toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT). Xem chi tiết...
Thông báo: Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
Đăng bởi
Ngày 02/04/2021
Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-CNTT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021: Xem chi tiết...


​​
 
 ​