​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Đại hội Đảng bộ Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Đăng bởi
Ngày 23/06/2020
Sáng 22/6, tại trụ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Bộ dự và chỉ đạo Đại hội. Xem chi tiết...
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020
Đăng bởi
Ngày 04/06/2020
Ngày Đại dương Thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm nay với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững”, sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới... Xem chi tiết...
Hưởng ứng Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020
Đăng bởi
Ngày 04/06/2020
Ngày 17/4/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) đã ban hành văn bản số 2124/BTNMT-TĐKTTT về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020. Xem chi tiết...
Quy định mới về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Đăng bởi
Ngày 02/06/2020
Ngày 09/04/2020 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Theo đó, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu không cung cấp qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Xem chi tiết...
Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Đăng bởi
Ngày 01/06/2020
Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xem chi tiết...
Bộ TN&MT: Phát động tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020
Đăng bởi
Ngày 01/06/2020
Ngày 29/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Công văn số 2096/BTNMT-TTTNMT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan Trung ương của các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020. Xem chi tiết...
Ra mắt ứng dụng họp trực tuyến đầu tiên do Việt Nam phát triển
Đăng bởi
Ngày 27/05/2020
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã thực hiện cuộc họp trực tuyến đầu tiên qua nền tảng này. Xem chi tiết...
Bộ TNMT: Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Đăng bởi
Ngày 24/05/2020
Ngày 19/05/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1123/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Xem chi tiết...
Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
Đăng bởi
Ngày 18/03/2020
Ngày 16/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1348/BTNMT-TĐKTTT gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020. Xem chi tiết...
Tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020
Đăng bởi
Ngày 18/03/2020
Ngày 06/03/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1161/BTNMT-TĐKTTT về việc tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Xem chi tiết...
Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Đăng bởi
Ngày 04/02/2020
Ngày 21/1/2020 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 01/QĐ-CNTT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Xem chi tiết...
Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Đăng bởi
Ngày 04/02/2020
Ngày 21/1/2020 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 02/QĐ-CNTT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Xem chi tiết...
Bình chọn sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019
Đăng bởi
Ngày 25/12/2019
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 6810/BTNMT-TĐKTTT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tuyên truyền hoạt động tham vấn cộng đồng bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2019. Xem chi tiết...
Thông tư: Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
Đăng bởi
Ngày 25/12/2019
Ngày 18 tháng 12 năm 2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 20/2019/TT-BTNMT về việc Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết...
Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2019
Đăng bởi
Ngày 25/12/2019
Trong hai ngày (11 và 12/10/2019) tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường toàn ngành. Xem chi tiết...


​​
 
 ​