​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Công bố chương trình hỗ trợ chuyển đổi sang IPv6 cho cơ quan nhà nước đến năm 2025
Đăng bởi
Ngày 24/06/2021
Ngày 14/01/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 38/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025” Xem chi tiết...
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của năm 2021 của Bộ.
Đăng bởi
Ngày 24/06/2021
Ngày 15/1/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết...
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 24/06/2021
Ngày 30/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3055/QĐ-BTNMT Xem chi tiết...
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Đăng bởi
Ngày 24/06/2021
Ngày 31/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3113/QĐ-BTNMT về việc Về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết...
Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 23/06/2021
Ngày 31/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Văn phòng Một cửa). Xem chi tiết...
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV”
Đăng bởi
Ngày 23/06/2021
Ngày 22/4/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 1865/BTNMT-TCCB gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV. Xem chi tiết...
Thông báo: Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin
Đăng bởi
Ngày 26/05/2021
Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021. Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 Xem chi tiết...
Thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin
Đăng bởi
Ngày 26/05/2021
Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin Thông báo "triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức năm 2021" Xem chi tiết...
Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đăng bởi
Ngày 02/04/2021
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, căn cứ Chương trình công tác năm 2021, trong 2 ngày (27 và 28/3) Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết theo hình thức trực tuyến tại 33 điểm cầu (kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc) đến toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT). Xem chi tiết...
Thông báo: Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
Đăng bởi
Ngày 02/04/2021
Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-CNTT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021: Xem chi tiết...
Thông báo: Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
Đăng bởi
Ngày 23/03/2021
Căn cứ kết quả phỏng vấn của Hội đồng xét tuyển viên chức, Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin công bố kết quả xét tuyển xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: Xem chi tiết...
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
Đăng bởi
Ngày 23/03/2021
Ngày 22/1/2021 Giám đốc Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã ký ban hành quyết định số 15/QĐ-CSHT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Xem chi tiết...
Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Đăng bởi
Ngày 26/01/2021
Ngày 18/1/2021 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 05/QĐ-CNTT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Xem chi tiết...
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Đăng bởi
Ngày 26/01/2021
Ngày 18/1/2021 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 04/QĐ-CNTT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Xem chi tiết...
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và phương hướng giai đoạn 2021 - 2025
Đăng bởi
Ngày 25/01/2021
Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường (Cục CNTT&DLTNMT) về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và phương hướng giai đoạn 2021 - 2025. Xem chi tiết...


​​
 
 ​