​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
Đăng bởi
Ngày 21/10/2020
Trong hai ngày 17 - 18/10/2020, Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã phối hợp với công đoàn Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tới thăm, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Xem chi tiết...
Công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân
Đăng bởi
Ngày 21/10/2020
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Công văn số 5616/BTNMT-TĐKTTT ngày 8/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường trân trọng giới thiệu 4 dự thảo văn kiện quan trọng này. Xem chi tiết...
Khai mạc Giải thể thao Khối thi đua IV - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 06/10/2020
Chiều 5/10, tại sân bóng Thành Nam (Hà Nội), Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tổ chức khai mạc Giải thể thao Khối thi đua IV (Bộ TN&MT) năm 2020, với sự tham gia của 6 đơn vị. Xem chi tiết...
Đại hội Đảng bộ Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Đăng bởi
Ngày 23/06/2020
Sáng 22/6, tại trụ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Bộ dự và chỉ đạo Đại hội. Xem chi tiết...
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020
Đăng bởi
Ngày 04/06/2020
Ngày Đại dương Thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm nay với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững”, sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới... Xem chi tiết...
Hưởng ứng Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020
Đăng bởi
Ngày 04/06/2020
Ngày 17/4/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) đã ban hành văn bản số 2124/BTNMT-TĐKTTT về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020. Xem chi tiết...
Quy định mới về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Đăng bởi
Ngày 02/06/2020
Ngày 09/04/2020 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Theo đó, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu không cung cấp qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Xem chi tiết...
Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Đăng bởi
Ngày 01/06/2020
Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xem chi tiết...
Bộ TN&MT: Phát động tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020
Đăng bởi
Ngày 01/06/2020
Ngày 29/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Công văn số 2096/BTNMT-TTTNMT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan Trung ương của các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020. Xem chi tiết...
Ra mắt ứng dụng họp trực tuyến đầu tiên do Việt Nam phát triển
Đăng bởi
Ngày 27/05/2020
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã thực hiện cuộc họp trực tuyến đầu tiên qua nền tảng này. Xem chi tiết...
Bộ TNMT: Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Đăng bởi
Ngày 24/05/2020
Ngày 19/05/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1123/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Xem chi tiết...
Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
Đăng bởi
Ngày 18/03/2020
Ngày 16/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1348/BTNMT-TĐKTTT gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020. Xem chi tiết...
Tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020
Đăng bởi
Ngày 18/03/2020
Ngày 06/03/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1161/BTNMT-TĐKTTT về việc tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Xem chi tiết...
Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Đăng bởi
Ngày 04/02/2020
Ngày 21/1/2020 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 01/QĐ-CNTT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Xem chi tiết...
Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Đăng bởi
Ngày 04/02/2020
Ngày 21/1/2020 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 02/QĐ-CNTT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Xem chi tiết...


​​
 
 ​