​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường 2018
Đăng bởi
Ngày 12/11/2018
Ngày 09-10/11/2018 tại TP. Huế (Thừa Thiên Huế) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì. Xem chi tiết...
Hội nghị Tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí 2018
Đăng bởi
Ngày 07/11/2018
Ngày 06/11 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí năm 2018. Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì hội nghị. Xem chi tiết...
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền báo chí, truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 07/11/2018
“Lãnh đạo và cán bộ đầu mối phụ trách công tác tuyên truyền báo chí, truyền thông cần chủ động nắm bắt các chính sách, quy định mới; các phương pháp nghiệp vụ tác nghiệp; góp phần chủ động tham mưu xử lý các vấn đề thuộc phạm vi quản lý phụ trách một cách hiệu quả nhất, kịp thời nhất” - đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí năm 2018 diễn ra sáng 06/11 tại Hà Nội. Xem chi tiết...
Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí năm 2018
Đăng bởi
Ngày 06/11/2018
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí năm 2018 để phổ biến, giới thiệu chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác tuyên truyền, báo chí; hướng dẫn thực hiện các Quy chế về tuyên truyền, báo chí của Bộ; các nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, báo chí. Xem chi tiết...
Chính phủ ban hành Nghị định mới về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường
Đăng bởi
Ngày 01/11/2018
Ngày 14/6/2017, Chính phủ ban hành số Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, thay thế Nghị định 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết...
Ngành TN&MT: Ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối toàn Ngành
Đăng bởi
Ngày 30/10/2018
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng vận hành thử Hệ thống chia sẻ thông tin chỉ đạo điều hành của Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường; đang xây dựng mới giao diện Cổng thông tin điện tử để Bộ và các địa phương chia sẻ thông tin chỉ đạo điều hành; tăng cường trao đổi về các kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Ngành. Xem chi tiết...
Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng của Bộ TN&MT
Đăng bởi
Ngày 30/10/2018
Ngày 24/10/2018, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng của Bộ TN&MT. Đối tượng áp dụng Quy chế bao gồm: các đơn vị trực thuộc Bộ; cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị; các tổ chức, cá nhân kết nối vào hệ thống mạng của Bộ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) và an toàn thông tin mạng cho Bộ TN&MT. Xem chi tiết...
Mở thầu gói thầu số 5, 6 Dự án Đầu tư mở rộng và nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ triển khai ƯDCNTT ngành TN&MT
Đăng bởi
Ngày 01/08/2018
Sáng ngày 31/7/2018 tại phòng họp 3, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tổ chức Lễ mở gói thầu số 5 và 6: Đầu tư thiết bị định tuyến, chuyển mạch tại TTDL Trụ sở Bộ TN&MT; Đầu tư mở rộng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm dữ liệu tại Trụ sở Bộ TN&MT của Dự án Đầu tư mở rộng và nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ triển khai ƯDCNTT ngành TN&MT Xem chi tiết...
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Đăng bởi
Ngày 31/07/2018
Thực hiện Kế hoạch số 1462-KH/ĐU ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Ngày 31/7/2018, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Bộ theo hình thức trực tuyến (cả ngày). Xem chi tiết...
Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường: Kế hoạch thực hiện nội dung chuyển đổi xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN ISO 9001: 2015
Đăng bởi
Ngày 31/07/2018
Sáng 27/07/2018, dưới sự chủ trì của Phó Cục trưởng Khuất Hoàng Kiên, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Cục CNTT) đã họp cùng với đại diện công ty Công ty Tư vấn ông Phí Hồng Hiệp Giám đốc Công ty tư vấn và công nghệ quốc tế - Incotech về kế hoạch thực hiện nội dung chuyển đổi xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001: 2008 sang TCVN ISO 9001: 2015 Xem chi tiết...
Danh mục dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tài nguyên và môi trường mức độ 3, mức độ 4 năm 2018 - 2019
Đăng bởi
Ngày 27/07/2018
Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 877/QĐ-TTG về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018 - 2019. Xem chi tiết...
Làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về công tác ứng dụng CNTT
Đăng bởi
Ngày 13/07/2018
Chiều ngày 11/5/2018 tại 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức buổi làm việc về Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển. Xem chi tiết...


​​
 
 ​