​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Đăng bởi
Ngày 26/01/2021
Ngày 18/1/2021 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 05/QĐ-CNTT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Xem chi tiết...
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Đăng bởi
Ngày 26/01/2021
Ngày 18/1/2021 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 04/QĐ-CNTT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Xem chi tiết...
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và phương hướng giai đoạn 2021 - 2025
Đăng bởi
Ngày 25/01/2021
Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường (Cục CNTT&DLTNMT) về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và phương hướng giai đoạn 2021 - 2025. Xem chi tiết...
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Đăng bởi
Ngày 25/01/2021
Ngày 7/1, tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Trần Quý Kiên tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Xem chi tiết...
Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2020 của Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
Đăng bởi
Ngày 14/01/2021
Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn, sát hạch tại vòng 2 bao gồm các thí sinh có tên sau Xem chi tiết...
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 06/01/2021
Ngày 30/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3055/QĐ-BTNMT Xem chi tiết...
Kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020
Đăng bởi
Ngày 06/01/2021
Ngày 7/5/2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 896 ký quyết định 224/QĐ-BCĐ896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 Xem chi tiết...
Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021
Đăng bởi
Ngày 30/12/2020
Ngày 25/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 2947/QĐ-BTNMT Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021 Xem chi tiết...
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
Đăng bởi
Ngày 30/12/2020
Ngày 31/7/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định số 1163/QĐ-TTG về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xem chi tiết...
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 14/4/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 928/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Xem chi tiết...
Ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 31/3/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 814/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường và thay thế Quy chế hoạt động truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2018. Xem chi tiết...
Ban hành Quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 23/03/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử ký quyết định số 194/QĐ-UBQGCPĐT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban này năm 2020. Xem chi tiết...
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu Việt Nam gia nhập nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI). Xem chi tiết...
Kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 17/6/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1329/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thực hiện Nghị định định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Xem chi tiết...
Kế hoạch triển khai tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 27/3/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 791/QĐ-BTNMT về ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. Xem chi tiết...


​​
 
 ​