​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thông báo: Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam
Đăng bởi
Ngày 22/10/2019
Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019. Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-ƯDCNTT ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam; Xem chi tiết...
Thông báo: Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam
Đăng bởi
Ngày 22/10/2019
Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019. Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019. Xem chi tiết...
Thông báo: Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin
Đăng bởi
Ngày 26/09/2019
Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019. Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 Xem chi tiết...
Thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam
Đăng bởi
Ngày 16/09/2019
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam Thông báo "triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức năm 2019" Xem chi tiết...
Hướng tới Đại hội Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đăng bởi
Ngày 12/09/2019
Tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo kế hoạch Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường sẽ tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 năm 2019. Xem chi tiết...
Thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin
Đăng bởi
Ngày 12/09/2019
Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin Thông báo "triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức năm 2019" Xem chi tiết...
Thông báo: Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia
Đăng bởi
Ngày 09/09/2019
Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019. Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 Xem chi tiết...
Thông báo: Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 tại Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
Đăng bởi
Ngày 01/09/2019
Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019. Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 Xem chi tiết...
Thông báo danh sách thí sinh được triệu tập dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2019 của Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
Đăng bởi
Ngày 01/09/2019
Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS thông báo danh sách và triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 Xem chi tiết...
Thông báo: Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 tại Trung tâm thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia
Đăng bởi
Ngày 27/08/2019
Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019. Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 Xem chi tiết...
Sinh viên công nghệ ứng dụng AI và IoT sáng chế thùng rác thông minh bảo vệ môi trường
Đăng bởi
Ngày 26/08/2019
Với mong muốn chung tay bảo vệ môi trường, nhóm 3 sinh viên năm thứ nhất của Đại học FPT đã cùng nhau nghiên cứu, ứng dụng sự kết hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) để cho ra đời thùng rác thông minh Magic Bin. Xem chi tiết...
Thông báo: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Đăng bởi
Ngày 09/08/2019
Thực hiện Quyết định số 92 /QĐ-CNTT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: Xem chi tiết...
Thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia
Đăng bởi
Ngày 08/08/2019
Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia Thông báo "triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức năm 2019" Xem chi tiết...
Thông báo: Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin tuyển dụng viên chức năm 2019
Đăng bởi
Ngày 01/08/2019
Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-CNTT ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin Xem chi tiết...
Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên nhiệm kỳ 2019-2024
Đăng bởi
Ngày 11/07/2019
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cơ sở cấp trên, các Công đoàn cơ sở thành viên Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 04/7 đến ngày 11/7. Xem chi tiết...


​​
 
 ​