​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
GIẢI PHÁP SỬ DỤNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ (OPEN SOURCE SOFTWARE) ĐỂ QUẢN LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ VÀ LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM
Đăng bởi
Ngày 17/06/2019
  Vài nét về phần mềm nguồn mở (Opcn Sourcc Soft\vare) Phần mềm nguồn mở (PMNM) đang trở thành một xu huớng lớn trên thế giới. Nhờ dỡ bò dần các rào càn về bản quyền, dễ dàng can thiệp, được cung cấp miễn phí hoặc với giá rẻ, nó được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo của ngành công nghệ thông tin cũng như việc ứng dụng của các ngành, lĩnh vực, tổ chức trong xã hội. Đièu này đặc biệt có ý nghĩa với các nước đang phát triển như Việt Nam bởi chúng ta có thể tiếp cận được công nghệ mới với chi phí rất thấpL Vậy PMNM là gì? Xem chi tiết...
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Đăng bởi
Ngày 17/06/2019
Trong nhũng năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các-phương tiện điện tử đã tạo tiền đê xuât hiện một loại hình tài liệu mới: tài liệu điện tử. Loại hình tài liệu này với những ưu thế của mình đă nhanh chóng phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực và đặc biệt trở thành nguôn thông tin được tiếp cận một cách nhanh chóng trên toàn cầu Xem chi tiết...
QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - MỘT TIỀN ĐỀ QUAN TRỌNG TIẾN TỚI CÔNG TÁC LƯU TRỮ
Đăng bởi
Ngày 13/06/2019
Trong 15 năm trờ lại đây. “lưu trữ tài liệu điện tử" đang là vấn đề được toàn xà hội nói chung và ngành lưu trữ nói riêng quan tâm nghiên cứu. Như chúng ta đã biết, công nghệ thông tin phát triển mạnh là tiền đề chính cho sự phổ biến của loại hình tài liệu thời hiện đại: tài liệu điện tử. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát quản lý và lưu giữ được khối lượng tài liệu điện tử hình thành ngày một nhiều như vậy. Xem chi tiết...
Chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập Bản đồ của Việt Nam: Khó khăn, thách thức và kết quả đạt được.
Đăng bởi
Ngày 22/01/2019
Các nuớc trên thế giới đều rất coi trọng công tác địa danh và việc chuẩn hóa địa danh đã không dừng ở cấp độ quốc gia, mà đã được nâng lên một bậc cao hơn ở cấp độ quốc tế. Nhằm thống nhất cách chuẩn hoá địa danh, Nhóm chuyên gia về địa danh của Liên Hợp Quốc đã làm việc tích cực nhằm phổ biến nhận thức về tầm quan trọng của việc chuẩn hoá địa danh, đưa ra những nguyên tắc cơ bản, hướng dẫn về công tác chuẩn hoá địa danh. Xem chi tiết...
Nghiên cứu, Xây dựng WebGIS hỗ trợ quản lý hệ thống tưới bắc sông Chu và nam sống Mã
Đăng bởi
Ngày 22/01/2019
Hệ thống thông tin địa lý trực tuyến WebGIS là hệ thống được thiết kế để thu thập, lưu trữ, thao tác, phân tích, quản lý và tất cả các dữ liệu địa lý trên mạng Internet, vì vậy nó thực sự rất hữu ích cho cả hai giai đoạn thực hiện và quản lý vận hành của các dự án thủy lợi. WebGIS có thể trình bày thông tin giám sát đánh giá với độ tin cậy cao, và do đó là một công cụ có giá trị để hỗ trợ việc ra quyết định. Xem chi tiết...
Nghiên cứu về hệ thống hỏi đáp nhằm xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về pháp luật ngành tài nguyên và môi trường.
Đăng bởi
Ngày 18/05/2018
Với nhu cầu trao đổi thông tin của con người ngày càng cao, thông tin tràn ngập trên mọi phương tiện truyền thông, đặc biệt là sự phát triển rộng rãi của mạng toàn cầu Internet, hằng ngày con người phải xử lý một lượng thông tin khổng lồ. Những câu hỏi, thắc mắc của người dùng dưới dạng truy vấn sẽ được tìm kiếm và được hệ thống trả lời một cách ngắn gọn, súc tích, chính xác nhất những kết quả mà họ mong muốn. Đó chính là mục tiêu của hệ thống hỏi-đáp tự động nói chung và hệ thống hỏi đáp về pháp luật ngành tài nguyên môi trường nói riêng. Xem chi tiết...
Nghiên cứu tích hợp cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động, tiềm lực, thông tin khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường vào cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc gia
Đăng bởi
Ngày 18/05/2018
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã nghiên cứu, nhằm tích hợp cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động, tiềm lực, thông tin khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường vào cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc gia với mục tiêu: Xây dựng được bộ CSDL về kết quả hoạt động, tiềm lực, thông tin khoa học và công nghệ ngành TN&MT; tích hợp cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động, tiềm lực, thông tin khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; tổ chức, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu về quản lý kết quả, thông tin và tiềm lực KH&CN của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chuyển đổi, cập nhật toàn bộ dữ liệu của các năm cho các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động nghiên cứu KH&CN tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết...
Nghiên cứu Thực trạng ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Đăng bởi
Ngày 18/05/2018
Ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) trong những năm gần đây đã có những bước phát triển đáng kể nhờ sự quan tâm của Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ TNMT và lãnh đạo các đơn vị, cùng với sự quyết tâm của CBCC viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Những nỗ lực đó đã góp phần nâng cao hoạt động cải cách hành và hiệu quả quản lý Nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường. Xem chi tiết...
Nghiên cứu các phương pháp tối ưu trên hệ quản trị CSDL Oracle và ArcGis trong cải tiến hiệu năng các hệ thống thông tin ngành tài nguyên môi trường.
Đăng bởi
Ngày 12/12/2017
Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu (database optimization) là một trong những chủ đề được hầu hết các tổ chức, công ty phát triển ứng dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu quan tâm. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, cấu hình hệ thống ngày càng trở lên mạnh mẽ, đồng thời nhu cầu về lưu trữ khối lượng lớn thông tin, dữ liệu phục vụ các bài toán truy vấn, phân tích tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu đó, các công ty phát triển hệ quản trị cơ sở dữ liệu không ngừng cải tiến, tối ưu hóa hệ quản trị cơ sở dữ liệu của mình nhằm nâng cao năng suất và đáp ứng với bài toán thực tế đòi hỏi. Một trong số đó là giải pháp của công ty Oracle, đơn vị sở hữu và cung cấp hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle nổi tiếng trên thế giới. Đây là hệ quản trị CSDL được sử dụng rất phổ biến trên toàn cầu. Xem chi tiết...
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ di động phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Đăng bởi
Ngày 11/12/2017
Nhằm đẩy mạnh tin học hóa quản lý nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ. Việc ứng dụng công nghệ di động nhằm tăng tính linh hoạt và tiện dụng, hỗ trợ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp của Lãnh đạo các cấp, cán bộ công chức các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết...


​​
 
 ​