Cơ sở dữ liệu Tài nguyên môi trường

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tiếp và làm việc với Tập đoàn Freeport-McMoRan, Hoa Kỳ

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tiếp và làm việc với Tập đoàn Freeport-McMoRan, Hoa Kỳ
Sáng ngày 04/7, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Freeport-McMoRan và Tổng giám đốc Công ty Triple Plate Junction Limited. Tham dự buổi tiếp có đại diện...

  Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

  Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành
  3199/QĐ-BTNMT Ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/12/2017
  3113/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 06/12/2017
  3082/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường 04/12/2017
  164/QĐ-CNTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Pháp chế và Quản lý hoạt động công nghệ thông tin 22/11/2017
  165/QĐ-CNTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học, Công nghệ và An toàn thông tin 22/11/2017
  166/QĐ-CNTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 22/11/2017
  167/QĐ-CNTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Hệ thống thông tin 22/11/2017
  168/QĐ-CNTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính 22/11/2017
  2893/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 17/11/2017
  2890/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phía Nam trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 17/11/2017

  ICT Index

  Đang cập nhật dữ liệu!