Cơ sở dữ liệu Tài nguyên môi trường

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tiếp và làm việc với Tập đoàn Freeport-McMoRan, Hoa Kỳ

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tiếp và làm việc với Tập đoàn Freeport-McMoRan, Hoa Kỳ
Sáng ngày 04/7, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Freeport-McMoRan và Tổng giám đốc Công ty Triple Plate Junction Limited. Tham dự buổi tiếp có đại diện...

  Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

  Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành
  1386/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Bộ Tài nguyên và Môi trường 03/06/2019
  87/QĐ-CNTT Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm dữ liệu 20/05/2019
  964/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 17/04/2019
  818/QĐ-BTNMT Về việc công bố Thủ tục hành chinh mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 03/04/2019
  777/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. 29/03/2019
  713/QĐ-BTNMT Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật duy trì, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên môi trường 26/03/2019
  603/QĐ-BTNMT Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 15/03/2019
  245/QĐ-BTNMT Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 30/01/2019
  3948/QĐ-BTNMT Về việc công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2018 28/12/2018
  3921/QĐ-BTNMT Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ TN&MT năm 2019 27/12/2018

  Sản phẩm khoa học công nghệ

  Mã số Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm Cơ quan chủ quản
  Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp điện thoại internet (VoIP) mã nguồn mở để cung cấp khả năng truyền thông tiên tiến và thúc đẩy năng suất hiệu quả công việc Nguyễn Huyền Quang Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
  CNTT08 Nghiên cứu Mô hình hướng dịch vụ SOA (Service Oriented Achitechture) - ứng dụng làm nền tảng giải pháp Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường Dương Ngô Công Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
  CNTT06 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ HTML5 trong việc xây dựng bản đồ trực tuyến Phạm Minh Trường Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường