Văn bản chỉ đạo điều hành

Chọn một ngày từ lịch.
Chọn một ngày từ lịch.
Chọn một ngày từ lịch.
Chọn một ngày từ lịch.

Tổng số: 5 văn bản
Số văn bản Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3600/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016 31/12/2015
2819/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020 02/11/2015
45/2015/TT-BTNMT Thông tư Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường 20/10/2015
2522/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 29/09/2015
2466/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 23/09/2015
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​
 
 ​