Nội dung văn bản

Số hiệu 3638/QĐ-BTNMT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục BVMT Miền Bắc trực thuộc Tổng cục Môi trường
Ngày ban hành 04/12/2018
Ngày có hiệu lực 04/12/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt
Văn bản liên quan
Tải văn bản

Download

Chi tiết văn bản
 
 
 

Tìm kiếm